31 května, 2020

USA - George Floyd

Neděle 31. 5. 2020


Situace v USA se vyostřila po zveřejnění záběrů, při kterých policista bez důvodu usmrtil afro-američana George Floyda. Pomocí kamer bylo možné vidět, že nešlo o žádný odpor a několikrát bylo možné slyšet, jak oběť žádá o pomoc a prosí, aby ho pustil.

Tato událost je katalyzátor pro spuštění protestů, které již delší dobu gradovali kvůli politice americké vlády a problémům v Americe - obrovská míra nezaměstnanosti, špatná zdravotní péče a velká sociální nerovnost. Veškeré tyto věci budou ještě umocněny, kvůli pandemii koronaviru, která nakazila téměř 2 miliony Američanů a usmrtila 100.000 obětí. 

Níže je video, při kterém policie najíždí do demonstrantů a taktéž byla povolána národní garda na ochranu Amerických měst. 


30 května, 2020

Rekapitulace 2020 - první polovina

Na začátku roku to vypadalo špatně, nyní to vypadá ještě hůř. Vezměme to postupně:

Coronavirus


Jsem velmi rád, že prognóza se vyplnila  (Coronavirus Epidemie 2020) a situace se v Evropě stabilizovala. V současnosti již je epidemie na tomto kontinentu pod kontrolou a situace by se měla dále lepšit. Nejvíce zasažené země jako je UK, Itálie, Španělsko, Belgie a Rusko mají stále velký počet nakažených ale brzy se tato situace snad taktéž dostane pod kontrolu.

Virus COVID-2019 jako takový byl již někdy v říjnu minulého roku 2019 volně ve Wuhanu. Jsou záznamy o Francouzských sportovcích, kteří se jím nakazili na sportovních hrách. Virus COVID-2019 unikl z výzkumného ústavu ve Wuhanu a následně se rozšířil po celém světě. 

V současnosti je 6 milionů nakažených po celém světě. Laboratoř, ve které se prováděl výzkum přenosu virů SARS z netopýrů na člověka, měla minulý rok v říjnu 2019 incident, při kterém byl kompletně odkloněn provoz z přilehlých oblastí, jak potvrzují data mobilních operátorů. Tento virus byl geneticky upraven pomocí manipulace jeho RNA v laboratoři, kde následně unikl. Je až ironické, že tento výzkum byl financován z grantu a peněz USA. 

Geopolitické dopady


Virus jako takový si vyžádal mnoho životů ale není tolik smrtelný, jak se předpokládalo. Úmrtnost je v řádu 1% nakažených. Mnohem větší jsou jeho dopady na svět kolem. Nejvíce postiženým regionem je USA a Velká Británie. 

Je to patrně k neuvěření ale obě tyto dříve vůdčí země jsou nyní paralizovány vnitřními problémy a nejsou schopni adekvátní reagovat. Ztratili směr a i kontrolu. Jejich vliv ve světě začne slábnout a budou se muset soustředit na vnitřní politiku a problémy. 

V obou těchto zemích by mělo dojít k nějaké revoluci, může taktéž hrozit občanská válka a separatistické problémy, kdy se některé země budou chtít odtrhnout. Tato situace potrvá velmi dlouho, patrně až do roku 2030. Jedná se zde o vyvrcholení krize západní civilizace, která nemůže v tomto stavu přežít a potřebuje radikální změnu. 

16 dubna, 2020

Fakta COVID-2019

Stručný přehled:


  • 50% až 80% pozitivních případů je bez příznaků. Mezi skupinou 70 až 79 let je téměř 60% bez příznaků.
  • Medián věku zesnulých ve většině zemí (včetně Itálie) je přes 80 let a pouze kolem 1% zesnulých nemělo předchozí zdravotní diagnózu.
  • Běžný počet úmrtí v USA je přibližně 8000 zesnulých za den, v Německu přibližně 2600 zesnulých za den a v Itálii přibližně 1800 zesnulých za den. Chřipka má na svědomí v USA kolem 80,000 případů smrti, v Německu a Itálii až 25,000 a ve Švýcarsku až 1500 případů smrti za zimu.
  • V ČR je běžný počet úmrtí 315 za den. V této skupině lidé přes 65 let tvoří 278 úmrtí.
  • Doposud zemřelo na Coronavirus 166 lidí, pokud je zde 6000 nakažených, je to méně než 2% a pokud vezmeme, že nakažených je mnohem více ale nebyli diagnostikováni jedná se o menší než 0.8% úmrtnosti. Tedy téměř 98% (99.8%) lidí se zotaví z této nemoci.
  • Média velmi často informují o úmrtích mezi mladými a zdravými pacienty, po bližším prozkoumání jsou to většinou nepravdivé informace. Mnoho z těchto pacientů nezemřelo na Coronavirus ale kvůli dřívější nemoci, kterou měli - například leukemie. 
Coronavirus jako takový není tak smrtelný jako jsou opatření, která jej doprovází. V současné době bude větší dopad mít ekonomický a politický šok, který tato epidemie vyvolala. V České Republice a v Evropě je potřeba nyní začít redukovat strach a nechat lidi opět normálně fungovat nebo se zde vyvovalá masová hysterie, kterou způsobují média a sociální izolace. 

Více informací a zdroje jsou zde: https://swprs.org/fakta-o-covid-19/