05 ledna, 2021

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021! aneb jak to vlastně skončí

Úplně jsem zapomněl popřát všem čtenářům šťastný a hlavně úspěšný Nový Rok 2021. Tak se zpožděním přeji:


ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021! 🎆🎈🎉

 

Nyní už ale k věci, jak bývá mým dobrým zvykem dovolím si opět věštit. Někteří lidé tvrdí, že věštění je hádání pro hloupé lidi, mě to ale baví a celkem i vychází, tak proč přestávat.

Začátkem roku 2020 jsem napsal článek, který si můžete prohlédnout zde - Držte si klobouky, máme tu rok 2020

Osobně musím říci, že ač jsem předpokládal špatné věci, to co se stalo by mě v životě nenapadlo. To říkám bez jakýchkoliv vytáček, vždycky jsem byl optimista ale to co se stalo v průběhu minulého roku byla jedna chyba za druhou. Začalo to mediální hysterií, následovanou panickou reakcí vlády, následně volebním speciálem, kolapsem zdravotnictví a potom už to jelo setrvačností. Příčin je mnoho a nemá smysl je tu všechny vypisovat, jednalo se o řetězovou reakci, která vyústila v kolaps společnosti podle hesla každý sám za sebe. Je to smutné říkat ale všichni jsou na tom vinni stejně. Mnoho lidí skutečně uvítalo zákaz vycházení a velice rádo přijalo home-office, kdy mohou být celý den doma a pobírají za to peníze. Školství se zhroutilo, zdravotnictví následovalo a státní správa se přidala. Ve skutečně krizové situaci bychom to patrně opravdu nepřežili. Kroky vlády byly v mnoha případech přímo kontraproduktivní a sledovaly jediný cíl a tím je dostat hlasy od jejich voličské základny. Dneska už ani sami politici netuší, co se vlastně děje a jenom pokračují v tom, co začali na jaře. Akademická a vědecká sféra bohužel není tak produktivní aby dokázala vyprodukovat skutečně důvěryhodné podklady, to je taktéž smutná lekce.

To bylo takové krátké ohlédnutí a nyní už jak to vlastně skončí.

Mnozí jistě zaregistrovali, že tu máme vakcínu, kterou se začíná očkovat. Ta má za následek, že bude méně případů a díky tomu se coronaviru zbavíme a můžeme se znovu vrátit do života. To je oficiální verze.

Postup bude tedy následující:

 • Začátkem ledna začalo očkování a pomalu se bude i zvyšovat počet imunních obyvatel
 • 20. ledna převezme Joe Biden úřad Amerického Prezidenta
 • Následně se rozjede kampaň, která proočkuje většinu obyvatel a společně s tím se začnou měnit výsledky testů. Smrti, které byli dříve připisovány corona-viru budou nyní úmrtí způsobená chřipkou a nebo jinou příčinou smrti.
 • Společně s tím, se začnou zvyšovat zprávy o důvěryhodnosti PCR testů - skutečně odhalují dávku coronaviru, která je dostačující k onemocnění? Pokud ne, je potřeba je překlasifikovat a následně snížit jejich sensitivitu.
 • V únoru bude patrně ještě aktivní chřipka a následně koncem března se začne počet případů snižovat.
 • Na jaře, kdy již bude dostatečně velká populace proočkována a opadne chřipková epidemie, oznámí se úspěšný boj proti coronaviru za ukončený.

Osobně odhaduji, že v dubnu bude tomuto fiasku konec, nejpozději snad v květnu. Bude odhlasováno, že coronavirus byl úspěšně poražen, opatření zabrala a můžeme dál pokračovat k volbám.

Málem jsem zapomněl - jakmile v USA, Británi a Německu, přestanou brát Coronavirus jako hrozbu, bude to stejné i u nás. Velmi pozorně se dívejte, jaká je reakce v USA na coronavirus, my jsme jí velice ovlivněni, stejně jako reakcí Německa. Není jenom náhoda, že lockdown u nás velmi přesně kopíruje lockdown v Německu a naše opatření se na chlup podobají těm v USA.

Zajímavá literatura:


 

 

 
 
03 ledna, 2021

David Wallace-Wells: Neobyvatelná Země

Velice zajímavá audiokniha o devastaci planety a důsledků ekologické změny je v současnosti dostupná zdarma na stránkách Českého Rozhlasu.

 


David Wallace-Wells: Neobyvatelná Země. Je to mnohem horší, než jsme si mysleli

Čtrnáctidílná četba na pokračování představí nejlepší knihu roku podle The New York Times, The Economist i podle časopisu Time. Neobyvatelná Země je také knihou, o níž historik Timothy Snyder řekl, že bychom si ji měli přečíst, pokud nechceme, aby nás naše vnoučata proklínala. Výjimečná je především tím, že přehledně shrnuje dosavadní poznatky vědců o proměně klimatu Země a na jejich základech navrhuje scénáře možného vývoje. A také burcuje, že důležité je ztratit co nejméně.

 

Odkaz na stažení:

 https://webshare.cz/#/file/gJ5ANZrDN0


23 prosince, 2020

Co se skutečně děje se světem?

Taky si někdy říkáte, co se to tu vlastně děje? 

Virus je smrtící, stále tu jsou tisíce nakažených a přesto všechno funguje jako dříve. Již téměř rok svádíme boj s tímto tvrdým zabijákem, který má oficiální úmrtnost kolem 0.25%. Všude slyšíme sirény, hranice jsou zavřené a mluví se o hromadném očkování. 

Přesto venku svět funguje jako dříve, jak je to tedy správně? Jsme skutečně v nejhlubší krizi od druhé světové války? Jsme v takovém nebezpečí? 

Já se to pokusím popsat a nějakým způsobem vysvětlit. Samotná příčina a důsledek nelze vidět snadno a jedná se o sekvenci mnoha provázaných příčin, které vyústily v situaci, ve které jsme nyní a reakce jsou dány již setrvačností.

Co se tedy skutečně děje?

 1. Rozpadá se sociální stát
 2. Zpochybňuje se udržitelnost kapitalismu a vidíme důsledky globalizace
 3. Přemíra důvěry v informační technologie a rádoby vědecké postupy
 4. Finanční a ekonomická krize
 1. Rozpadá se sociální stát - po válce 1950 se ustanovil systém průběžného důchodového pojištění, toto pojištění mělo být financováno poplatkem z příjmů pracujících tzv. příspěvkem na sociální politiku státu. Z toho příspěvku jsou nadále financovány důchody, podpora v nezaměstnanosti a další dávky, které stát poskytuje. Tento systém mohl fungovat v případě, že ekonomika dostatečně roste a taktéž se rodí dostatek dětí, kteří by byli schopni pracovat a vydělávat na starší lidi v důchodu. V aktuálním systému se poměr, který byl dříve - tedy 3 pracující na jednoho občana v důchodu mění na 1 občana v důchodu na dva pracující a může ještě více klesnout. Samotný fakt, že se rozpadá sociální stát má nedozírné důsledky. Díky tomu právě kolabuje zdravotní péče - protože nelze uspokojit nároky všech najednou, systém byl stavěn jako průběžný a nemá finance nebo zdroje aby uspokojil všechny naráz. Proto taktéž je vyhlášen nouzový stav a primárně sleduje cíl omezit návštěvy občanů ve zdravotní péči a umožnit aby systém nezkolaboval. 
 2. Udržitelnost kapitalismu a následky globalizace - kapitalismus jako takový je jediná vůdčí ideologie na světě, která již od roku 1990 ovládla všechny země. Samotný princip kapitalismu je maximalizovat zisk podniku na volném trhu. To je velice dobrá myšlenka, v případě kdy chcete rychle dosáhnout výsledků a nehledíte na dlouhodobá hlediska. Z dlouhodobého pohledu je kapitalismus neudržitelný, nelze mít stejný standard plýtvání jako v USA pro celou planetu, tato planeta na to nemá zdroje a zkolabuje. Kapitalismus je možno aplikovat pro malou skupinku obyvatel v uzavřeném ekosystému, do kterého budete přinášet zdroje nebo importovat práci odjinud. Proto taktéž kapitalismus vznikl v USA a ve Velké Británii, která má velkou koloniální historii. Globalizace umožnila rozšíření kapitalismu a moderních technologií do jiných zemí, díky jejímu obrovskému vlivu se projevila spousta negativních dopadů a urychlil se kolaps ve světovém měřítku.
 3. Přemíra důvěry v informační technologie a rádoby vědecké postupy - informatika a ani věda nemají odpověď na všechny vaše problémy, primárně musíte sami chtít a chápat souvislosti. Servery jako jsou Facebook, Twitter, Instagram jsou primárně zábavní portály, stejně jako celý Internet je nyní hlavně mediální záležitost, nikoliv intelektuální kolbiště, jak tomu bývalo dříve. Informace na internetu nejsou důvěrné a mnohdy slouží primárně k propagandě a ovlivňování konzumentů. Tomuto lze čelit pouze tím, že se začnou z virtuálního světa přesouvat diskuze zpět na fyzickou půdu a bude se budovat takzvaný "trusted" internet. Tedy internet, kterému lze věřit a jeho zájmy nejsou rize ekonomické.
 4. Finanční a ekonomická krize - celý systém se ještě před příchodem viru chystal na velkou globální recesi, tato ekonomická krize je patrně dvakrát hlubší než velká recese v roce 2009 a možná i poslední, která v současném nastavení systému bude. Ze strachu před bankrotem a ztrátou příjmů mohou lidé začít jednat panicky a sobecky, to taktéž vede k dalšímu oslabení systému, který byl stavět na společné odpovědnosti a solidaritě. 

Co s tím dělat? 

 1. Obnovit spolky, sdružení a rodinné vztahy - lidé se musejí začít setkávat
 2. Obnovit vlastní zodpovědnost za život - stát jsme my ale náš život není řízen státem
 3. Sport, kultura a udržitelnost - je potřeba něco dělat, informační technologie za nás všechno neudělají a musíme myslet na budoucnost
 4. Diskutovat, řešit problémy - v současnosti neexistuje teorie, podle které by se dalo pokračovat a buď můžeme čekat, až USA nebo západní svět s nějakou přijdou nebo sami začít debatovat, která ekonomická teorie by byla nejvhodnější pro nás a naše okolí.