07 září, 2022

Pojďme shrnout co víme

Dnešním příspěvkem bych rád zrekapitulovat, všechno co jsme se dozvěděli za poslední dva roky, kdy tu probíhá takzvaná “inventura” společnosti, jak to trefně říká Robin Čumpelík na svém kanálu Inovace Republiky.

Vezmu to postupně.

Bod č. 1

Všechno co se stalo od roku 2020 byla jedna obrovská manipulace a lež. Celý COVID, veškeré ty jejich řeči ohledně mrazáků na ulici, očkování a celého hrozného viru byla pouhá psychologická manipulace společnosti. To je dnes všem jasné a není o tom sporu. Existuje nepřeberné množství svědectví, důkazů a i osobních zkušeností. Jednalo se o řízený převrat, podplacení velké části společnosti a převzetí moci.

Bod č. 2

Tyto věci se nedějí sami o sobě. Jejich primárním hnacím motorem je intelektuální společnost, média, informační technologie a taktéž liberálně a sociálně zaměřené skupiny. Samotný rok 2020 byl totiž zapříčiněn bojem mezi demokraty a republikány v Americe. Jednalo se o přímý důsledek zvolení Donalda Trumpa. Co se stalo po zvolení Donalda Trumpa už víme, přestal se brát ohled na pravdu, vědu a dělalo se cokoliv co šlo, pro odstranění špatného vůdce, který musí být zničen. Není to tedy Trump a republikáni ale jsou to demokraté, kteří se chopili moci pomocí totalitárních prvků.

Bod č. 3

Kryptoměny, spekulace a tisknutí peněz. Od nástupu Donalda Trumpa a taktéž od finanční krize roku 2009 začal být finanční systém v krizi. Tuto krizi zapříčinila spekulace a nadměrná financializace. Odpovědí vlád na tyto problémy bylo snížení úrokových sazeb a zaplavení společnosti levnými penězi. Toto mělo ale za následek obrovské množství bublin, koncentraci majetku k již bohatým majitelům, nadhodnocení nemovitostí, zadlužení a obrovský úpadek kvality na úkor běžného obyvatelstva.

Bod č. 4

Všechny body nahoře jsou pouze důsledkem politiky, kdy se upřednostňuje starší věková skupina na úkor mladší, menšina na úkor většiny a naopak jsou použity techniky, které je mají systematicky potírat. Tohle lze vidět například na zhodnocení nemovitostí, exekucích, otevření dluhu pro všechny a nastavení pravidel vždy primárně pro přerozdělování peněz od chudších k již bohatým a primárně ke starší populaci. Tento prvek je snad nejvíce důležitý. Samotné šílenství s změnou klimatu, NGO, transgender a dalšími jsou pouze stínové rozptýlení, protože společnost nesmí diskutovat o tom, že se dostává na okraj a je to kvůli špatnému přerozdělování. Jedná se o sofistikované techniky, které mají rozeštvat společnost a nechat elitu v klidu, aby je nemohla většina napadnout nebo jim ublížit.

Bod č.5

Většina společnosti nechce tyto problémy řešit nebo je vidět. S rozvojem Internetu, chytrých telefonů a dalších komunikačních kanálů se přešlo k tomu, že se společnost musí ubavit a zapomenout na potíže. Jedná se o takzvaný titty-tainment. Tedy o rozptýlení pomocí sexu a levné zábavy.

Abych to již moc nenatahoval, všem je snad již jasné o co se jedná. Je to systém, který byl nastaven ke koncentraci bohatství a nyní vidíme snahy, jak tento systém použít k tomu aby se zakonzervoval a převzal moc formou diktatury oligarchů či nejbohatší vrstvy. K tomu jsou využívány formy mediální komunikace, cenzury médií a další nástroje, které známy z doby komunismu.

Jak se proti tomu tedy bránit?

V první řadě je nutné tyto věci začít pojmenovávat. Já jsem se o to již pokusil dva roky zpátky ve svém příspěvku nazvaném “Co se skutečně děje se světem?” a stále to platí. V něm jsem popisoval tyto čtyři věci, které se dle mého dějí.

 1. Rozpadá se sociální stát

 2. Zpochybňuje se udržitelnost kapitalismu a vidíme důsledky globalizace

 3. Přemíra důvěry v informační technologie a rádoby vědecké postupy

 4. Finanční a ekonomická krize

Taktéž jsem se pokusil nastínit řešení, které je nutné podniknout, abychom se mohli někam dostat. Byly to tyto čtyři věci:

 1. Obnovit spolky, sdružení a rodinné vztahy - lidé se musejí začít setkávat

 2. Obnovit vlastní zodpovědnost za život - stát jsme my ale náš život není řízen státem

 3. Sport, kultura a udržitelnost - je potřeba něco dělat, informační technologie za nás všechno neudělají a musíme myslet na budoucnost

 4. Diskutovat, řešit problémy - v současnosti neexistuje teorie, podle které by se dalo pokračovat a buď můžeme čekat, až USA nebo západní svět s nějakou přijdou nebo sami začít debatovat, která ekonomická teorie by byla nejvhodnější pro nás a naše okolí. 

A to patrně stále platí. Mezi tyto body bych taktéž přidal jedno pravidlo a tím je odšpuntování médií a internetu. Je nutné začít mazat tyto šmejdy z webu a přestat podporovat média, která jsou koupená buď ze zahraničí nebo naší politickou elitou.

Proto mě velmi těší, že se objevila skupina lidí, která to vidí stejně a začala o těchto věcech hlasitě mluvit. Díky moc za ně a hlavně je potřeba je více podporovat a to už pomocí příspěvků na bankovním účtu a nebo sdílením a přiložením ruky k dílu.24 dubna, 2022

Testování SubStacku

Z důvodu technologického pokroku a taktéž časové vytíženosti budou další příspěvky jak zde, tak na nové adrese - https://pooky.substack.com/

Tento blog bych posléze rád migroval a příspěvky v něm přenesl na SubStack či staré duplikoval.

Výhod je hned několik:

- Jedná se o nové médium, které nepodléhá cenzuře.
- Na SubStacku lze příspěvky číst a dostávat v emailu ihned po vydání
- Můžete komentovat či podpořit autora a taktéž objevit více nových zdrojů.

Uvidíme, jak tento experiment bude probíhat. V případě, že by se SubStack taktéž neosvědčil, vrátím se patrně k variantě WordPressu a obnovím samostatný blog =)

Psaní a hlavně pravdě a reálným informacím zdar!

Počty úmrtí v Německu mezi lety 2016 - 2022

Po delší době, bych rád alespoň shrnul a snad i uzavřel celou kapitolu, která se vztahuje k této falešné pandemii.

Už asi opravdu nikdo nevěří, všem těm číslům, kterým nás denně zásobují média. Jenom pro představu, dnes je 24.04.2022 a počty nakažených v ČR jsou 2 211 případů za pátek. V Německu, našem sousedovi to je 89,665 případů za den. Ty čísla nejsou reálná a všichni to už víme. Jsou to falešná čísla, která média pouze strkají lidem aby je dokázali zmanipulovat. Dříve se nebylo možné proti této propagandě bránit ale nyní už konečně máme jedno důležité číslo a to je úmrtnost. 

Pokud by tu skutečně byla pandemie, musíme v těchto číslech vidět odchylku od normálu a taktéž by měly souhlasit počty zemřelých, evidovaných na úmrtí koronaviru s celkovým počtem zemřelých.

To se ale neděje - z dat, která můžete vidět níže, je jasné, že ten rozdíl se pohybuje v rozmezí jednoho či dvou procent. Taktéž je nutné zdůraznit, že v roce 2019 byl pokles úmrtnosti a proto je ten procentuální rozdíl ještě vyšší, než když by byl měřen oproti stejnému základu jako v roce 2018 - v tomto případě by se v roce pandemie jednalo o nárůst proti normálnímu datu o 3.2%. 

Za každý rok eviduje Německo přibližně stejný počet umrtí, to číslo se pohybuje mezi 910.000 - 1.021.430.  Každý rok existuje určitá odchylka, o kolik úmrtí se zvedne či sníží toto číslo. Tato odchylka je mezi -5% a +5% (můžeme se podívat do historie a  a pokud by skutečně přišla pandemie smrtící nemoci, můžeme očekávat nárůst například o 100% - v daný rok by zemřelo například 1.500.000 nebo 2.000.000 osob). To se nestalo a stále se to neděje. 

Takže opravdu ne, nezvýšil se počet úmrtí a to nikde. Počty úmrtí jsou skutečně v normě a to i přes rozšíření tohoto virus, počty nakažených, počty intenzivních lůžek a lockdown. Nepovedlo se zatím zvýšit počet úmrtí ale nyní už bych řekl, že se to možná povede. Válka a hladomor k tomu jistě přispějí lépe. 

Počet úmrtíRozdíl absolutněRozdíl v %
2022
20211,021,430.0035,858.003.51%
2020985,572.0046,052.004.67%
2019939,520.00-15,354.00-1.63%
2018954,874.0022,611.002.37%
2017932,263.0021,364.002.29%
2016910,899.00
Zdroj: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle-pdf.pdf
29 listopadu, 2021

Novinky ze světa

Přiblížil se nám podzim a tak se hodí, opět po čase zopakovat aktuální poznatky ohledně toho, co se stalo od roku 2020 kdy byl poprvé vypuštěn virus COVID-19.

 • V Americkém senátu bylo zahájeno vyšetřování, dle kterého virus uniknul z laboratoře ve výzkumném ústavu ve Wuhanu a jeho vývoj byl financován vládou USA pomocí EcoHealth Alliance, kterou založil a vede Dr. Faci. Pan Faci je hlavní epidemiolog v USA, který radí takové věci jako noste tři roušky nebo nechte se každých 6 měsíců očkovat. - https://nypost.com/2021/11/04/letter-confirms-wuhan-lab-virus-study-was-funded-by-taxpayers/
 • Ohledně COVID vakcín se objevilo video, kde cardiolog v Britské televizi popisuje, že očkování zvyšuje možnost srdečního infarktu a tyto fakta potvrzují i další studie, které ale není dovoleno publikovat ze strachu o ztrátu grantu a financování. - https://www.youtube.com/watch?v=gJ8t0qQ5R4I
 • V ČR začínají na povrch prosakovat další informace o tom, co se skutečně stalo. Stejně tak konečně všichni vidí, že vakcína je k ničemu, jelikož znovu tu mám 25.000 úváděných případů, což je ještě více než minulý rok, kdy tu žádná vakcína nebyla. Stejně tak začíná být celá tato logika dosti děravá a i největší fanatici začínají zpochybňovat informace, že ta vakcína je vůbec k něčemu.
Ve světě se toho nyní děje hodně. Evidentně tato celá akce byla do předu plánovaná a je vtipné, že ten kdo tento virus vypustil následně radí, jak se proti němu chránit. Patrně se skutečně jedná o falešnou akci, kdy cílem je převzetí moci a snaha o monitoring celé populace pomocí green-pass systému. 

U nás jsem optimistický, jelikož v České Republice máme zkušenosti s tímto typem diktatury z minulosti. Stejně tak věřím, že po zveřejnění většiny informací se valná část populace vzpamatuje a začne pracovat proti tomuto systému. Případně, že tito zrádci, kteří se účastnili tomuto povstvání proti republice budou potrestání a zbaveni funkcí.

Uvidíme jak se celá situace vyvine ale jsem optimista a blížíme se do zlomu, kdy lidé začnou konečně naslouchat tomu, co se téměř před dvěma lety stalo. 

13 září, 2021

Alternativní zdroje

Dnes začnu malým shrnutím:

Koncem roku 2019 někdo vypustil modifikovanou verzi viru z laboratoře ve Wuhanu. Následně se pomocí médií, lékařů a nadnárodních společností rozhodl buď zakrýt svoji vinu (korupce nebo krach systému) a nebo ze strachu ze ztráty vlivu převzít moc pomocí puče. Tento puč se odehrál od března 2020, kdy byl uvalen na většinu demokratických zemí lockdown a byl použit institut nouzové stavu pro potlačení jakéhokoliv odporu. 

Většina opatření primárně sledovala cíl rozvrátit možnost odporu - byl uvalen zákaz vycházení, zákaz shromažďování, uzavřely se restaurace, divadla, hospody, uzavřely se střední, vysoké i základní školy, byla uzavřena sportovní centra, zakázány sporty, uzavřeny kadeřnictví, služby a malé obchody. Jednalo se v podstatě o všechna zařízení, která mohla sloužit pro komunikaci a formaci informací mezi lidmi. Nebyly zavřeny velké obchody, fabriky a místa, kde jsou bezpečnostní služby, které hlídají dodržování. Následně byl omezen pohyb osob pomocí zákazu přesunu mezi okresy a nucenému nošení masek na tváři, pro vystrašení a následně degradaci lidí ve společnosti. 

Během lockdownu byla veškerá činnost přesunuta online - firmy a korporace většinu svých zaměstnanců přesunuli na home-office a bylo jim řečeno, nechoďte do práce, dostanete peníze ale zůstaňte doma. Primární účel byl opět neumožnit komunikaci mimo online svět a to z důvodu, že v online světě je možnost velmi snadno a účině cenzurovat a mazat protichůdné názory. Tato cenzura byla vedena pomocí Facebooku, Google, YouTube a Twitteru. Většina mediálních a novinových deníků byla taktéž koupena či převzeta pro danou propagandistickou činnost.

V ramci alternativních zdrojů, je nutno začít sledovat alternativní média.

Jsou to tyto:
Německé zdroje:
Anglické zdroje:

 • https://my-covid-story.com (Forum s odkazy a informacemi - klidně se přidejte)
 • https://odysee.com/ - YouTube Alternativa
 • https://rumble.com/
Pokud někoho zajímá, co se opravdu děje: