pondělí 18. února 2019

Microsoft - předpověď v roce 2015

Napsáno v 15.3. 2015 - jako semestrální práce pro předmět Informační trendy a trh ICT Cílem této práce je dokázat, že Microsoft v příštích letech mnohem více otevře svůj operační systém než tomu bylo dosud, přeorientuje svůj obchodní model a tím zvýší svoje postavení na trhu desktopových a mobilních operačních systémů.

Windows 8

V roce 2012 Microsoft vydal novou verzi svého operačního systému - Windows 8. Vydání této verze bylo zlomové z několika důvodů. V první řadě to bylo v době, kdy se ve velkém začaly rozmáhat smartphony a jiná mobilní zařízení. Microsoft již pro ně měl hotový operační systém nazvaný Windows Phone, který nahradil dřívější Windows Mobile. Společně s tím také Microsoft doposud podporoval mnoho různých verzí systému Windows - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows RT a taktéž systém pro konzole Xbox 360 a v brzu se chystal vydat nový Xbox One. Díky těmto podmínkám se Microsoft rozhodl, že nebude dále štěpit svůj ekosystém a začne tyto systémy navzájem propojovat do jedné jediné platformy. Výsledkem tohoto snažení byly Windows 8, které v sobě přinesli podporu pro dotyková zařízení a rozhraní Metro[1] ve kterém měli tyto univerzální aplikace běžet. Spojení systémů do jediného celistvého celku byl zajímavý nápad, který mohl redukovat náklady na údržbu a usnadňovat vývoj nových aplikací ale bohužel samotné provedení bylo katastrofické.[2] Z Windows 8 se stal systémem, který uživatele odmítali a až do jeho první větší aktualizace s verzí Windows 8.1 byl tento systém uživatelsky téměř nepoužitelný.

Nokia a Windows Phone

Microsoft si tohoto problému byl vědom a proto se snažil pomocí cenové strategie přimět uživatele aby tento systém používali a přešli z předchozích starších verzí Windows[3] na nový operační systém. V té době taktéž jeho Windows Phone prohrával konkurenční válku v oblasti smartphonů, kde hlavní tržní podíl držel a stále drží Android[4]. Z toho důvodu bylo nutné přikročit k razantnějším krokům. Microsoft se rozhodl investovat téměř 7.4mld dolarů a odkoupit mobilní část divize společnosti Nokia. Samotná transakce se uskutečnila v dubnu roku 2014. Díky této akvizi Microsoft získal vlastní výrobní prostředky a mohl zahájit výrobu telefonů Nokia Lumia s Windows Phone. Jejich velkým lákadlem měla být opět cena, která se pohybovala velice nízko a také před-instalované aplikace jako Office či Nokia Navigation. Hlavním cílem Microsoftu se nyní primárně stalo získat dostatečný podíl na trhu a to za jakoukoliv cenu. Uživatelé ale neměli o mobilní zařízení s Windows Phone zájem. Byli už zvyklí na zařízení s Androidem či iPhone, který měl naprosto odlišný typ ovládání a také na aplikace, které nebyly s Windows Phone kompatibilní. Z pohledů vývojářů nebyl důvod vyvíjet aplikace pro Windows Phone právě proto, protože jejich podíl na trhu byl tak zanedbatelný, náklady na vývoj velmi vysoké a budoucnost značně nejistá. Díky tomu uživatelům chyběly aplikace, které by mohli využívat[5] a tím se znovu roztáčel bludný kruh kolem Windows Phone.

Monopolní chování

Z předchozího chování Microsoftu víme, že velmi rád využívá svého monopolu k tomu, aby ostatní hráče vytlačil z trhu a svoji pozici si udržuje hlavně díky proprietárním technologiím, ke kterým nemá nikdo jiný přístup. Už dříve tuto strategii úspěšné využíval k udržení své dominantní pozice na desktopu a byl za to dokonce souzen a mnohokrát pokutován. [6] Můžeme spekulovat, zda Microsoft očekával, že tato strategie bude fungovat i v tomto případě a že Windows, díky své rozšířenosti na desktopu, získají stejnou oblibu i na mobilech a postupem času donutí uživatele přejít z Windows na desktopu na jejich mobilní verzi. Někomu se naopak může zdát, že Microsoft jednoduše podcenil konkurenci a rozhodl se raději investovat peníze jinam, než do vývoje a vylepšování mobilního ekosystému. Tak či tak, v dnešní době již vidíme výsledky boje o dominantní platformu na mobilních zařízeních a Microsoftu se rozhodně nedaří nikterak prosadit.

Otevření systému

Z toho důvodu se Microsoft začíná uchylovat k uvolnění své politiky uzavřených technologií a otvírá svůj ekosystém okolí.[7] Jedním z prvních kroků, které Microsoft podnikl je založení .Net Foundation (http://www.dotnetfoundation.org), která začíná zveřejňovat zdrojové kódy jednotlivých technologií. Všechny tyto zdrojové kódy jsou volně dostupné na GitHubu (https://github.com/Microsoft). Společně s tím se Microsoft chystá začít vydávat svoje aplikace i pro jiné platformy, než je Windows a podporovat například Linux a nebo Mac. Toto je umožněno díky open-sourcování jádra .NET, a zvláště díky otevření kompilátoru Roslyn (https://github.com/dotnet/roslyn), který umožňuje běh .NET aplikace kdekoliv, nezávisle na platformě - stejně jako Java. Mezi dalšími kroky, které mu mají pomoci přilákat více vývojářů patří i rozšířená podpora dokumentace, tutoriálů a materiálů pro vývoj aplikací pro Windows (https://www.touchdevelop.com/). V neposlední řadě také například finanční odměna pro vývojáře, kteří začnou vyvíjet aplikace na Windows Phone. Microsoft se také všemožně snaží zlepšit svůj obraz mezi veřejností a tlačí velmi na to, aby už nebyl viděn jako korporátní a monopolní obor ale aby ho veřejnost chápala jako společnost, která je otevřená změnám a má chuť se měnit a chápat potřeby uživatelů. Všechny tyto změny směřují k tomu, že Microsoft chce změnit svůj korporátní model a mnohem více se orientovat na služby než samotná zařízení a systém.

Závěr

Microsoft nezačal vůbec dobře, udělal mnoho chyb a je v současné době velmi ohrožen nástupem konkurence, která již pomalu ničí jeho dominantní postavení. Přesto je ale velice krátkozraké tvrdit, že se Microsoft nedokáže opět pozvednout. Přes všechny nezdary vidíme, že Microsoft se rozhodl nečekat na svůj konec a přešel do tvrdého protiútoku a to i za cenu ztráty svého postavení a změny celého obchodního modelu. Všechny změny, kteří dnes probíhají, budou mít odezvu v delším časovém horizontu 3 až 5 let. Přesto ale pomohou Microsoftu udržet uživatele na své platformě a pojistit si tím svoji klientelu. Stejně tak mu tyto kroky přilákají nové vývojáře, které budou pro jeho platformu vyvíjet aplikace a díky tomu se budou Windows stále více používat. Otevřením své platformy Microsoft patrně ztratí část zisku, který dříve měl z monopolního postavení ale podaří se mu tím zůstat dominantním hráčem na poli operačních systémů a v brzké době, můžeme začít sledovat i jeho vzestup s nově připravovanými Windows 10, které by měli opět napravit všechny chyby, kterých se za posledních pár let dopustil. Jak dalece se mu podaří tento kurz udržet a jestli se nezačně opět uzavírat do sebe je otázka příštích let ale v současné době má velmi dobře nakročeno stát se opět jedničkou na poli operačních systémů mobilních i desktopových zařízení. ________________ [1] http://www.cnet.com/news/windows-8-designer-why-microsoft-forced-metro-on-us-all/ [2] http://www.digitaltrends.com/computing/nobody-wants-to-touch-windows-8-laptop-sales-suffer/ [3] http://www.extremetech.com/computing/150130-microsoft-cuts-the-price-of-windows-8-and-office-2013-to-spur-slow-adoption [4] http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp [5] http://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/ [6] http://ec.europa.eu/competition/sectors/ICT/microsoft/ [7] http://gadgets.ndtv.com/apps/news/hell-freezes-over-as-microsoft-said-to-be-considering-office-for-linux-release-327921

středa 6. února 2019

Blížící se ekonomická recese v roce 2019

V roce 2019 začne celosvětová ekonomická krize. Tady je pár faktů k zamyšlení:
  • Anglie je politicky paralyzována díky Brexitu
  • Čína roste nejpomaleji za posledních 20 let a nebo je taktéž v recesi.
  • Itálie sklouzla v roce 2019 do recese
  • Německo se blíží na začátek recese
  • Evropská Centrální banka ukončuje program nákupu dluhopisů
  • Americká Centrální banka (FED) ukončila tisk peněz už před půl rokem
  • Japonská Centrální banka přestala nakupovat dluhopisy a začíná zvyšovat úroky
  • Realitní trh je nadhodnocený o 20 - 30 %
  • Velikost dluhu domácnostní, firem, států dosáhla rekordních čísel.
  • Amerika uvaluje cla na dovoz Číny a obchodní válka se odrazí i na její ekonomice.
Všechny tyhle ukazatele naznačují, že do jednoho roku tu je recese. U nás se recese projeví později než globálně, patrně asi s jednoročním zpožděním tedy na konci roku 2019 nebo v první půlce roku 2020.
Itálie sklouzla v roce 2019 do recese
Itálie sklouzla v roce 2019 do recese
Německo se blíží na začátek recese
Německo se blíží na začátek recese

Čínský růst nejpomalejší za posledních 20 let
Čínský růst nejpomalejší za posledních 20 let

Sociální sítě dneška

Dnešní skeč o sociálních sítích a velmi trefný!

středa 28. listopadu 2018

Technologie 21. století

Velmi mě zaujal tento graf, který ukazuje adaptaci jednotlivých technologií ve společnosti. Opravdu jsou s námi všechny věci, které považujeme za samozřejmé, tak krátce?První průmyslová revoluce započala v Anglii v druhé polovině 18. století a trvala až do druhé poloviny 19. století. Přinesla sebou transformaci z rukodělné výroby na automatizované manufaktury. V těchto manufakturách měl každý dělník na starosti pouze malou část výroby - montáž, natírání, lakování a nestaral se o celkový výrobek.

Druhá průmyslová revoluce - označovaná jako revoluce technologická započala koncem 19. století.  Do této druhé fáze můžeme zařadit rozšíření telegrafu, telefonu, železniční dopravy, automobilů, elektřiny a dalších výdobytků, které vznikaly za první republiky a při první světové válce.

Za další milník lze označit rozšíření počítačů a internetu po druhé světové válce kolem roku 1960, který zapříčinil expanzi firem jako IBM, Microsoft, Apple, HP, Google a dalších, kteří se zasadily o rozvoj počítačů a internetové sítě.

Na závěr je klíčový rok 2007 ve kterém Apple uvedl na trh první iPhone. Tímto krokem se začala psát éra mobilních telefonů, které nám umožňují využívat je pro nákupy, komunikaci, sdílení informací, poslechu hudby či sběru dat.

Všem těmto změnám předcházel rozmach v přírodních vědách a poznatcích lidstva v jednotlivých oborech. Od druhé průmyslové revoluce je to elektřina, jejichž aplikace v jednotlivých oborech umožnila všechny tyto objevy. Bez elektřiny, by žádný z těchto vynálezů ať už v medicíně, chemii, informatice, fyzice či biologii nebyl schopen fungovat.

Samotná elektřina je s námi nyní pouhých 150 let. Můžeme říci, že se začala více rozvíjet od roku 1870 kdy Thomas Alva Edison představil světu první žárovku.

Sto padesát let - to není zase tolik ale díky tomu dnes máme téměř 8 bilionů populace na celé planetě, jsme schopni cestovat tisíce kilometrů a taktéž umíme s jediným přístrojem zasadit, vypěstovat a sklidit úrodu pro několik set osob. Z tohoto úhlu se zdá až pozoruhodné, jak rychle se člověk na tento standard zvládl adaptovat.

Samotná adaptace je taktéž velice ohromující, skutečně je člověk a jeho organismus schopen zvládat všechny technologické vynálezy bez vedlejších účinků?


úterý 6. listopadu 2018

Velikonoce ve světě v podání Itchy Feet

Venku nám začínají podzimní plískanice, Vánoce skoro za dveřmi a proto je to nejlepší čas, připomenout si, jak slaví Velikonoce v podání Itchy Feet!


neděle 4. listopadu 2018

Žurnalistika není zdarma

Možná si občas někdo říkáte, proč novinové články vypadají tak jak vypadají. Nemají moc obsahu, délkou připomínají úryvek o dvou odstavcích, fotografie jsou pořízené z fotobanky a titulek hlásá to nejbulvárnější, co se k tématu váže. Pokud se podíváte do obsahu potom zjistíte, že se jedná o stejné zprávy přebírané z České tiskové kanceláře (ČTK) pouze trošku upravené. Jediným originální obsah jsou většinou komentáře, které se vztahují k politické situaci a už z autorova jména lze odhadnout jaký názor bude zastávat a co v daném textu najdete. Objektivita nula a připadá hodnota taktéž žádná. Většina novin či takzvaných "novinářů" má dávno už svoji agendu a píše pro svůj konkrétní názor.
Stejnou situaci, jako výše popsanou, můžeme najít i jak u tištěných médií tak u internetových deníků. Proč tomu tak je?

Pokud se podíváme do světa, najdeme pár vyjímek. Jako příklad můžeme uvést americký deník New York Times, německý Zeit Online, či britský The Guardian. Všechny tyto deníky poskytují zpravodajství, které se snaží přijít s analýzou, reportáží či obsahem, který není triviální. Jak se ale tyto deníky liší od těch našich či okolních méně kvalitních?

Odpověď by se dala možná najít v tomto vtipném komiksu:
Ano, je to o penězích. Kvalitní žurnalistika, stejně jako všechno, vyžaduje čas, peníze a tvrdou práci. To co pozorujeme v posledních několika letech, je přímo ovlivněné vzestupem internetu. Díky internetu začali klesat tržby tištěných deníků. Lidé je přestali kupovat a místo toho raději vyhledávali informace online. S tímto trendem se museli novinový vydavatele nějak vypořádat, bohužel, jejich strategie, kterou zvolili, nebyla úspěšná.

Tato strategie spočívala v jednoduchém předpokladu - tištěná média budou pozvola zanikat a proto je nutné zaměřit se na online média a z nich generovat zisky. Tedy snížit náklady a naopak generovat zisk pomocí reklam a návštěvnosti na webu. To vedlo k propouštění skutečných novinářů, kteří na svoji práci potřebovali čas a peníze. Místo nich je nahradili lidé, kteří umí co nejrychleji vyprodukovat jakýkoliv obsah, který přitáhne pozornost a zvýší tím návštěvnost, tedy i zisk z reklam. Tímto krokem se postupně deníky jako Mladá Fronta, Lidové Noviny, Hospodářské noviny a další dostali na úroveň bulváru typu Blesk či AHA a začali s nimi soupeřit o čtenáře.

Problém ovšem byl, že všechny tyto deníky neměli žádné know-how jak bulvár vlastně vypadá. Blesk či AHA za sebou mají mnohaletou historii a neskrývají, že se věnují tomuto tématu. Všechny dříve "seriozní" deníky tuto bitvu prohráli a nejen to, v podstatě ztratili veškerou kredibilitu, kterou předtím ještě měli. Proč by také měl někdo číst novinky, když jejich obsah je totožný s bulvárními články, které kolují v tunách po internetu? Mnoho zahraničních deníků, již žádá čtenáře o placení na jejich provoz a výdaje. Stejně by to mělo být u nás, měla by to být snaha zaměřit se na menší čtenářský okruh ale udržet ho svojí kvalitou. Za kvalitu je nutné platit a doba, kdy byly noviny zdarma už by měla odejít. V zájmu naší společnosti a v zájmu celé žurnalistiky.

Itchy Feet - Ztraceno v překladu

Itchy Feet - Ztraceno v překladu