16 dubna, 2020

Fakta COVID-2019

Stručný přehled:


 • 50% až 80% pozitivních případů je bez příznaků. Mezi skupinou 70 až 79 let je téměř 60% bez příznaků.
 • Medián věku zesnulých ve většině zemí (včetně Itálie) je přes 80 let a pouze kolem 1% zesnulých nemělo předchozí zdravotní diagnózu.
 • Běžný počet úmrtí v USA je přibližně 8000 zesnulých za den, v Německu přibližně 2600 zesnulých za den a v Itálii přibližně 1800 zesnulých za den. Chřipka má na svědomí v USA kolem 80,000 případů smrti, v Německu a Itálii až 25,000 a ve Švýcarsku až 1500 případů smrti za zimu.
 • V ČR je běžný počet úmrtí 315 za den. V této skupině lidé přes 65 let tvoří 278 úmrtí.
 • Doposud zemřelo na Coronavirus 166 lidí, pokud je zde 6000 nakažených, je to méně než 2% a pokud vezmeme, že nakažených je mnohem více ale nebyli diagnostikováni jedná se o menší než 0.8% úmrtnosti. Tedy téměř 98% (99.8%) lidí se zotaví z této nemoci.
 • Média velmi často informují o úmrtích mezi mladými a zdravými pacienty, po bližším prozkoumání jsou to většinou nepravdivé informace. Mnoho z těchto pacientů nezemřelo na Coronavirus ale kvůli dřívější nemoci, kterou měli - například leukemie. 
Coronavirus jako takový není tak smrtelný jako jsou opatření, která jej doprovází. V současné době bude větší dopad mít ekonomický a politický šok, který tato epidemie vyvolala. V České Republice a v Evropě je potřeba nyní začít redukovat strach a nechat lidi opět normálně fungovat nebo se zde vyvovalá masová hysterie, kterou způsobují média a sociální izolace. 

Více informací a zdroje jsou zde: https://swprs.org/fakta-o-covid-19/


19 března, 2020

Šíření Coronaviru se zpomaluje


Israeli Nobel Laureate: Coronavirus spread is slowingMichael Levitt se domnívá, že nákaza Corona virem po světě se zpomaluje. Čísla tomu zatím neodpovídají ale já věřím, že brzy budou. Daná opatření, která byla zavedena zabrání jeho masivnímu rozšíření a podle statistik z Japonska, Jižní Korey se skutečně trend zmírnil, jakmile lidé začali dodržovat bezpečný odstup a podstoupili karanténu. 

V Čechách je velký problém s lidmi, kteří se vrátili z Italské dovolené a roznesli virus mezi ostatní. Stejně tak v Itálii, kde jsou lidé odkázáni na příjmy z cestovního ruchu, byl virus rozšířen hlavně jejich neochotou zavřít a izolovat se na dobu nutnou pro karanténu. To by nyní již mělo odeznít a nákaza by se měla postupně zpomalovat.

Rozšíření nákazy umožnil hlavně "spěch" lidí. Všichni, kteří se vrátili z dovolené museli do práce, nehledě na svoje zdraví. Celkový koncept chození do práce i když jste nachlazení je moc dobře znám, pokud už nemáte dovolenou musíte do práce přijít, i když se necítíte dobře. Stejně tak zaměstnavatele nezajímá, že jste unaveni a necítíte se dobře, musíte pracovat i s horečkou. Za rozšíření Korona viru nemůžou lidé ale Kapitalismus a korporace, které hledí jen na svůj zisk. 

18 března, 2020

Coronavirus update 18. March 2020

Since 1. March there is global pandemic declared by WHO world-wide. 

My assumptions and observations of current situation are following:
 1. USA is very delayed with Coronavirus testing. State of national emergency was declared very late, they have probably about 10.000 or 100.000 cases or more due to flights and unrestricted movement. Very nice video in the end of this post.
 2. China numbers are fake, it's not possible that the Coronavirus stopped exactly at 80.000 and did not continue any further.
 3. In Europe the Coronavirus Epidemic will peak at starting of summer - probably at May.
 4. Czechia made correct and strict restrictions, which will slow the spread of Coronavirus. It will reach its peak in next two weeks and then will go down. Most of cases are imported from Italy by residents returning from spring holidays. My assumptions is that new cases will go down till end of March. 
 5. Coronavirus is now everywhere and it will spread till there will be heard immunity. If the weather allows it, it will continue and probably peak around winter this year. 
 6. Italy is example of zombie west-democracy. They didn't react to coronavirus pandemic and allow it to spread, it is similar to collapse of bridge in Genoa. 
 7. After the Coronavirus pandemic, there will be huge economic impacts. We have entered global recession and it will stay with us until end of 2021. 

17 března, 2020

Coronavirus - aktuální stav 17. března 2020


Od 1. března je oficiálně vyhlášená pandemie Coronaviru po celém světě. 

Moje odhady a postřehy jsou následující:

 1. USA je velmi pozadu s testováním - stav nouze byl vyhlášen až téměř měsíc po prvním případu. Mají několik tisíc možná až 100.000 případů.
 2. Data z Číny jsou podvržená - není možné, aby se šíření zastavilo přesně na 80.000 případech
 3. V Evropě bude epidemie kulminovat s začátkem léta - patrně v květnu
 4. Česká Republika zavedla správná a včasná opatření, Coronavirus tu bude kulminovat dříve, předpokládám, že během 2 týdnů dojde k poklesu nových případů. Osobně bych tipnul i příští týden - do konce března. Důvodem je návrat lidí z dovolené v Itálii, kteří sem zavlekli danou nemoc.
 5. Virus není možné již zastavit, bude se šířit do té doby, dokud to počasí umožní a všichni by se měli připravit na možnou nákazu. 
 6. Itálie je ukázkou nefunkčního státu, místo včasné reakce nechala nákazu rozšířit. Podobně jako kolaps mostu v městě Genoa.
 7. Větší dopady než nemoc bude mít reakce ekonomiky a trhů. V současnosti jsme ve stádiu ekonomické krize a ta potrvá minimálně do roku 2021 - 2022.