23 prosince, 2020

Co se skutečně děje se světem?

Taky si někdy říkáte, co se to tu vlastně děje? 

Virus je smrtící, stále tu jsou tisíce nakažených a přesto všechno funguje jako dříve. Již téměř rok svádíme boj s tímto tvrdým zabijákem, který má oficiální úmrtnost kolem 0.25%. Všude slyšíme sirény, hranice jsou zavřené a mluví se o hromadném očkování. 

Přesto venku svět funguje jako dříve, jak je to tedy správně? Jsme skutečně v nejhlubší krizi od druhé světové války? Jsme v takovém nebezpečí? 

Já se to pokusím popsat a nějakým způsobem vysvětlit. Samotná příčina a důsledek nelze vidět snadno a jedná se o sekvenci mnoha provázaných příčin, které vyústily v situaci, ve které jsme nyní a reakce jsou dány již setrvačností.

Co se tedy skutečně děje?

 1. Rozpadá se sociální stát
 2. Zpochybňuje se udržitelnost kapitalismu a vidíme důsledky globalizace
 3. Přemíra důvěry v informační technologie a rádoby vědecké postupy
 4. Finanční a ekonomická krize
 1. Rozpadá se sociální stát - po válce 1950 se ustanovil systém průběžného důchodového pojištění, toto pojištění mělo být financováno poplatkem z příjmů pracujících tzv. příspěvkem na sociální politiku státu. Z toho příspěvku jsou nadále financovány důchody, podpora v nezaměstnanosti a další dávky, které stát poskytuje. Tento systém mohl fungovat v případě, že ekonomika dostatečně roste a taktéž se rodí dostatek dětí, kteří by byli schopni pracovat a vydělávat na starší lidi v důchodu. V aktuálním systému se poměr, který byl dříve - tedy 3 pracující na jednoho občana v důchodu mění na 1 občana v důchodu na dva pracující a může ještě více klesnout. Samotný fakt, že se rozpadá sociální stát má nedozírné důsledky. Díky tomu právě kolabuje zdravotní péče - protože nelze uspokojit nároky všech najednou, systém byl stavěn jako průběžný a nemá finance nebo zdroje aby uspokojil všechny naráz. Proto taktéž je vyhlášen nouzový stav a primárně sleduje cíl omezit návštěvy občanů ve zdravotní péči a umožnit aby systém nezkolaboval. 
 2. Udržitelnost kapitalismu a následky globalizace - kapitalismus jako takový je jediná vůdčí ideologie na světě, která již od roku 1990 ovládla všechny země. Samotný princip kapitalismu je maximalizovat zisk podniku na volném trhu. To je velice dobrá myšlenka, v případě kdy chcete rychle dosáhnout výsledků a nehledíte na dlouhodobá hlediska. Z dlouhodobého pohledu je kapitalismus neudržitelný, nelze mít stejný standard plýtvání jako v USA pro celou planetu, tato planeta na to nemá zdroje a zkolabuje. Kapitalismus je možno aplikovat pro malou skupinku obyvatel v uzavřeném ekosystému, do kterého budete přinášet zdroje nebo importovat práci odjinud. Proto taktéž kapitalismus vznikl v USA a ve Velké Británii, která má velkou koloniální historii. Globalizace umožnila rozšíření kapitalismu a moderních technologií do jiných zemí, díky jejímu obrovskému vlivu se projevila spousta negativních dopadů a urychlil se kolaps ve světovém měřítku.
 3. Přemíra důvěry v informační technologie a rádoby vědecké postupy - informatika a ani věda nemají odpověď na všechny vaše problémy, primárně musíte sami chtít a chápat souvislosti. Servery jako jsou Facebook, Twitter, Instagram jsou primárně zábavní portály, stejně jako celý Internet je nyní hlavně mediální záležitost, nikoliv intelektuální kolbiště, jak tomu bývalo dříve. Informace na internetu nejsou důvěrné a mnohdy slouží primárně k propagandě a ovlivňování konzumentů. Tomuto lze čelit pouze tím, že se začnou z virtuálního světa přesouvat diskuze zpět na fyzickou půdu a bude se budovat takzvaný "trusted" internet. Tedy internet, kterému lze věřit a jeho zájmy nejsou rize ekonomické.
 4. Finanční a ekonomická krize - celý systém se ještě před příchodem viru chystal na velkou globální recesi, tato ekonomická krize je patrně dvakrát hlubší než velká recese v roce 2009 a možná i poslední, která v současném nastavení systému bude. Ze strachu před bankrotem a ztrátou příjmů mohou lidé začít jednat panicky a sobecky, to taktéž vede k dalšímu oslabení systému, který byl stavět na společné odpovědnosti a solidaritě. 

Co s tím dělat? 

 1. Obnovit spolky, sdružení a rodinné vztahy - lidé se musejí začít setkávat
 2. Obnovit vlastní zodpovědnost za život - stát jsme my ale náš život není řízen státem
 3. Sport, kultura a udržitelnost - je potřeba něco dělat, informační technologie za nás všechno neudělají a musíme myslet na budoucnost
 4. Diskutovat, řešit problémy - v současnosti neexistuje teorie, podle které by se dalo pokračovat a buď můžeme čekat, až USA nebo západní svět s nějakou přijdou nebo sami začít debatovat, která ekonomická teorie by byla nejvhodnější pro nás a naše okolí. 1 komentář: