19 března, 2020

Šíření Coronaviru se zpomaluje


Israeli Nobel Laureate: Coronavirus spread is slowingMichael Levitt se domnívá, že nákaza Corona virem po světě se zpomaluje. Čísla tomu zatím neodpovídají ale já věřím, že brzy budou. Daná opatření, která byla zavedena zabrání jeho masivnímu rozšíření a podle statistik z Japonska, Jižní Korey se skutečně trend zmírnil, jakmile lidé začali dodržovat bezpečný odstup a podstoupili karanténu. 

V Čechách je velký problém s lidmi, kteří se vrátili z Italské dovolené a roznesli virus mezi ostatní. Stejně tak v Itálii, kde jsou lidé odkázáni na příjmy z cestovního ruchu, byl virus rozšířen hlavně jejich neochotou zavřít a izolovat se na dobu nutnou pro karanténu. To by nyní již mělo odeznít a nákaza by se měla postupně zpomalovat.

Rozšíření nákazy umožnil hlavně "spěch" lidí. Všichni, kteří se vrátili z dovolené museli do práce, nehledě na svoje zdraví. Celkový koncept chození do práce i když jste nachlazení je moc dobře znám, pokud už nemáte dovolenou musíte do práce přijít, i když se necítíte dobře. Stejně tak zaměstnavatele nezajímá, že jste unaveni a necítíte se dobře, musíte pracovat i s horečkou. Za rozšíření Korona viru nemůžou lidé ale Kapitalismus a korporace, které hledí jen na svůj zisk. 

18 března, 2020

Coronavirus update 18. March 2020

Since 1. March there is global pandemic declared by WHO world-wide. 

My assumptions and observations of current situation are following:
 1. USA is very delayed with Coronavirus testing. State of national emergency was declared very late, they have probably about 10.000 or 100.000 cases or more due to flights and unrestricted movement. Very nice video in the end of this post.
 2. China numbers are fake, it's not possible that the Coronavirus stopped exactly at 80.000 and did not continue any further.
 3. In Europe the Coronavirus Epidemic will peak at starting of summer - probably at May.
 4. Czechia made correct and strict restrictions, which will slow the spread of Coronavirus. It will reach its peak in next two weeks and then will go down. Most of cases are imported from Italy by residents returning from spring holidays. My assumptions is that new cases will go down till end of March. 
 5. Coronavirus is now everywhere and it will spread till there will be heard immunity. If the weather allows it, it will continue and probably peak around winter this year. 
 6. Italy is example of zombie west-democracy. They didn't react to coronavirus pandemic and allow it to spread, it is similar to collapse of bridge in Genoa. 
 7. After the Coronavirus pandemic, there will be huge economic impacts. We have entered global recession and it will stay with us until end of 2021. 

17 března, 2020

Coronavirus - aktuální stav 17. března 2020


Od 1. března je oficiálně vyhlášená pandemie Coronaviru po celém světě. 

Moje odhady a postřehy jsou následující:

 1. USA je velmi pozadu s testováním - stav nouze byl vyhlášen až téměř měsíc po prvním případu. Mají několik tisíc možná až 100.000 případů.
 2. Data z Číny jsou podvržená - není možné, aby se šíření zastavilo přesně na 80.000 případech
 3. V Evropě bude epidemie kulminovat s začátkem léta - patrně v květnu
 4. Česká Republika zavedla správná a včasná opatření, Coronavirus tu bude kulminovat dříve, předpokládám, že během 2 týdnů dojde k poklesu nových případů. Osobně bych tipnul i příští týden - do konce března. Důvodem je návrat lidí z dovolené v Itálii, kteří sem zavlekli danou nemoc.
 5. Virus není možné již zastavit, bude se šířit do té doby, dokud to počasí umožní a všichni by se měli připravit na možnou nákazu. 
 6. Itálie je ukázkou nefunkčního státu, místo včasné reakce nechala nákazu rozšířit. Podobně jako kolaps mostu v městě Genoa.
 7. Větší dopady než nemoc bude mít reakce ekonomiky a trhů. V současnosti jsme ve stádiu ekonomické krize a ta potrvá minimálně do roku 2021 - 2022. 

01 března, 2020

Coronavirus 2020 Epidemie

Jak jsem psal již před měsícem, epidemie skutečně zachvátila celý svět a šíří se pomalu ale jistě do všech zemí - nyní máme potvrzeny případy z téměř 57 zemí. Každý den dostáváme nová čísla o dalších a dalších případech. Ucelený seznam a přehled lze najít na tomto odkazu jedná se o projekt za který vděčíme Johnu Hopkinsonovi. 

Reálná data jsou taktéž na obrázku níže - stav k 29. únoru 2020. Tyto data nejsou kompletní, případy v Číně rozhodně nejsou zastaveny a pouze se čísla přestala reportovat. Stejně tak změna metodiky a přejmenování jsou metody, jak maskovat reálný stav věci. V Thajsku je hlášeno pouze 40 případů ale 3500 případů plicního onemocnění - jedná se o Coronavirus ale pouze klasifikovaný pod jiným názvem.

Coronavirus cases 29. February 2020


Kdy se Coronavirus dostane do České Republiky

Ve veškerých okolních státech jsou hlášeny případy a u nás pouze čekáme, až se lidé vrátí z jarních prázdnin a dovezou ho z Itálie, Rakouska, Alp a jiných horských středisek. Je to otázka několika dní a patrně do 10. března tu bude hlášen jeden či více potvrzených případů. 

Aktualizace 17:00 1.3.2020 
První případ viru objeven u tří testovaných hospitalizovaných na Bulovce. 

Co bude dále?

Po téměř dvou měsících se virus rozšířil již tak daleko, že bude mít ohromné důsledky pro ekonomiku, svět a celou společnost. Reakce, kterou měly státy udělat - tedy uzavřít hranice a ukončit přímé lety s Čínou přišla pozdě. Nyní už je virus prakticky nezastavitelný. Bude mít velké dopady a každý by se na ně měl připravit.

Globální recese

Říkejme tomu osud nebo náhoda ale příchod Coronaviru přichází přesně ve chvíli, které se všichni báli. Byli jsme v roce 2019 na pokraji recese a čekalo se pouze na její spouštěč. Ten skutečně přišel a reálná ekonomická data potvrzují, že se v Číně zastavil průmysl, služby a dopady na ekonomiku budou značné. Samotný fakt, že jsme měli obrovskou expanzi dluhu a peněz z centrálních bank je o to více děsivý, protože nyní tento dluh bude muset být buď refinancován nebo zaplacen i s úroky. 

V současnosti je ten nejhorší čas, kdy mít úvěr nebo hypotéku. Pokud již někdo dluží a musí splácet je pro něj ta nejhorší doba, jakékoliv zvýšení úrokové sazby v této době nebo dočasný výpadek příjmů může mít za následek neschopnost splácet a upadnutí do insolventnosti. 

Kapitál jako takový bude hledat bezpečné přístavy, akciový trh již zažil tento týden propad ale ten bude pokračovat patrně až do léta. Můžeme očekávat centrální banku v ČR s příchodem a snížením úrokových sazeb, stejně tak se bude chovat FED, ECB a další banky. Budeme svědky velkého stimulu pomocí rozdávání peněz lidem, tisku peněz a snahou aby si lidé brali další půjčky. Bohužel, v současnosti již všichni, kteří půjčku chtěli ji mají a nejsou schopni nabrat si další objem dluhu. 

Pokles turistického ruchu

Nejvíce zasaženým odvětvím bude turismus. Lidé se začnou bát a nebudou chtít cestovat s možností, že budou moci chytit nákazu nebo muset zůstat v karanténě v cizí zemi nebo na lodi. Země, které z turistického ruchu profitovali se musí připravit na velký pokles a vymizení turistů. Společně s tím bude zakázáno shromáždění větších rozměrů a taktéž omezen pohyb osob - lety, cesty, provoz. Vzhledem k měnícímu se globálnímu klimatu, může být tato kombinace pozitivní a pozdržet extrémy, které přijdou po korona viru - vlny veder, tornáda a vzrůstající hladiny moře. 

Realitní trh v ČR

V současnosti jsme překročili vrchol realitního trhu - pokud se Coronavirus nepovede ukončit v dohledné době a neproběhne masivní tisk peněz, realitní trh bude klesat. Minimálně v Praze tomu tak již je. 

Průměrná cena pronájmu v Praze 2018 - 2020

Ceny nemovitostí jsou nadhodnocené o 30 - 40% od reálné hodnoty a jejich stav neodpovídá ceně ani lokalitě. Lidé se to začnou uvědomovat a pokud zjistí, že mohou lépe žít jinde, začnou se poohlížet po jiném bydlení. Společně s tím je tu pokles poptávky po hypotékách - jejich boom, který byl hnán nesmyslně velkou dostupností v letech 2015 - 2018 bude mít nyní korektivní dopady. Ti, kteří si tyto hypotéky vzali na investice musí dnes za každou cenu sehnat pronajímatele, jinak nejsou schopni tyto dluhy uplatit. Stejně tak pokles turistického trhu, ochlazení trhu a Airbnb bude mít za následek uvolnění těchto trhu a zvýšení nabídky s poklesem ceny za pronájem i prodej.

V Praze se to nyní již děje a další města a lokality budou následovat. V současnosti není problém byt koupit ale prodat. Za finační krize již nebude nikdo investovat X milionů do bytu, který se rozpadá a není ani jasno, zda bude mít tuto hodnotu v budoucích letech. Společně s uvolněním stavebnictví a nabídce novostaveb je tu velká konkurence, která přitlačí nabídku na reálnou úroveň z roku 2014.