31 května, 2020

USA - George Floyd

Neděle 31. 5. 2020


Situace v USA se vyostřila po zveřejnění záběrů, při kterých policista bez důvodu usmrtil afro-američana George Floyda. Pomocí kamer bylo možné vidět, že nešlo o žádný odpor a několikrát bylo možné slyšet, jak oběť žádá o pomoc a prosí, aby ho pustil.

Tato událost je katalyzátor pro spuštění protestů, které již delší dobu gradovali kvůli politice americké vlády a problémům v Americe - obrovská míra nezaměstnanosti, špatná zdravotní péče a velká sociální nerovnost. Veškeré tyto věci budou ještě umocněny, kvůli pandemii koronaviru, která nakazila téměř 2 miliony Američanů a usmrtila 100.000 obětí. 

Níže je video, při kterém policie najíždí do demonstrantů a taktéž byla povolána národní garda na ochranu Amerických měst. 


30 května, 2020

Rekapitulace 2020 - první polovina

Na začátku roku to vypadalo špatně, nyní to vypadá ještě hůř. Vezměme to postupně:

Coronavirus


Jsem velmi rád, že prognóza se vyplnila  (Coronavirus Epidemie 2020) a situace se v Evropě stabilizovala. V současnosti již je epidemie na tomto kontinentu pod kontrolou a situace by se měla dále lepšit. Nejvíce zasažené země jako je UK, Itálie, Španělsko, Belgie a Rusko mají stále velký počet nakažených ale brzy se tato situace snad taktéž dostane pod kontrolu.

Virus COVID-2019 jako takový byl již někdy v říjnu minulého roku 2019 volně ve Wuhanu. Jsou záznamy o Francouzských sportovcích, kteří se jím nakazili na sportovních hrách. Virus COVID-2019 unikl z výzkumného ústavu ve Wuhanu a následně se rozšířil po celém světě. 

V současnosti je 6 milionů nakažených po celém světě. Laboratoř, ve které se prováděl výzkum přenosu virů SARS z netopýrů na člověka, měla minulý rok v říjnu 2019 incident, při kterém byl kompletně odkloněn provoz z přilehlých oblastí, jak potvrzují data mobilních operátorů. Tento virus byl geneticky upraven pomocí manipulace jeho RNA v laboratoři, kde následně unikl. Je až ironické, že tento výzkum byl financován z grantu a peněz USA. 

Geopolitické dopady


Virus jako takový si vyžádal mnoho životů ale není tolik smrtelný, jak se předpokládalo. Úmrtnost je v řádu 1% nakažených. Mnohem větší jsou jeho dopady na svět kolem. Nejvíce postiženým regionem je USA a Velká Británie. 

Je to patrně k neuvěření ale obě tyto dříve vůdčí země jsou nyní paralizovány vnitřními problémy a nejsou schopni adekvátní reagovat. Ztratili směr a i kontrolu. Jejich vliv ve světě začne slábnout a budou se muset soustředit na vnitřní politiku a problémy. 

V obou těchto zemích by mělo dojít k nějaké revoluci, může taktéž hrozit občanská válka a separatistické problémy, kdy se některé země budou chtít odtrhnout. Tato situace potrvá velmi dlouho, patrně až do roku 2030. Jedná se zde o vyvrcholení krize západní civilizace, která nemůže v tomto stavu přežít a potřebuje radikální změnu. 

16 dubna, 2020

Fakta COVID-2019

Stručný přehled:


 • 50% až 80% pozitivních případů je bez příznaků. Mezi skupinou 70 až 79 let je téměř 60% bez příznaků.
 • Medián věku zesnulých ve většině zemí (včetně Itálie) je přes 80 let a pouze kolem 1% zesnulých nemělo předchozí zdravotní diagnózu.
 • Běžný počet úmrtí v USA je přibližně 8000 zesnulých za den, v Německu přibližně 2600 zesnulých za den a v Itálii přibližně 1800 zesnulých za den. Chřipka má na svědomí v USA kolem 80,000 případů smrti, v Německu a Itálii až 25,000 a ve Švýcarsku až 1500 případů smrti za zimu.
 • V ČR je běžný počet úmrtí 315 za den. V této skupině lidé přes 65 let tvoří 278 úmrtí.
 • Doposud zemřelo na Coronavirus 166 lidí, pokud je zde 6000 nakažených, je to méně než 2% a pokud vezmeme, že nakažených je mnohem více ale nebyli diagnostikováni jedná se o menší než 0.8% úmrtnosti. Tedy téměř 98% (99.8%) lidí se zotaví z této nemoci.
 • Média velmi často informují o úmrtích mezi mladými a zdravými pacienty, po bližším prozkoumání jsou to většinou nepravdivé informace. Mnoho z těchto pacientů nezemřelo na Coronavirus ale kvůli dřívější nemoci, kterou měli - například leukemie. 
Coronavirus jako takový není tak smrtelný jako jsou opatření, která jej doprovází. V současné době bude větší dopad mít ekonomický a politický šok, který tato epidemie vyvolala. V České Republice a v Evropě je potřeba nyní začít redukovat strach a nechat lidi opět normálně fungovat nebo se zde vyvovalá masová hysterie, kterou způsobují média a sociální izolace. 

Více informací a zdroje jsou zde: https://swprs.org/fakta-o-covid-19/


19 března, 2020

Šíření Coronaviru se zpomaluje


Israeli Nobel Laureate: Coronavirus spread is slowingMichael Levitt se domnívá, že nákaza Corona virem po světě se zpomaluje. Čísla tomu zatím neodpovídají ale já věřím, že brzy budou. Daná opatření, která byla zavedena zabrání jeho masivnímu rozšíření a podle statistik z Japonska, Jižní Korey se skutečně trend zmírnil, jakmile lidé začali dodržovat bezpečný odstup a podstoupili karanténu. 

V Čechách je velký problém s lidmi, kteří se vrátili z Italské dovolené a roznesli virus mezi ostatní. Stejně tak v Itálii, kde jsou lidé odkázáni na příjmy z cestovního ruchu, byl virus rozšířen hlavně jejich neochotou zavřít a izolovat se na dobu nutnou pro karanténu. To by nyní již mělo odeznít a nákaza by se měla postupně zpomalovat.

Rozšíření nákazy umožnil hlavně "spěch" lidí. Všichni, kteří se vrátili z dovolené museli do práce, nehledě na svoje zdraví. Celkový koncept chození do práce i když jste nachlazení je moc dobře znám, pokud už nemáte dovolenou musíte do práce přijít, i když se necítíte dobře. Stejně tak zaměstnavatele nezajímá, že jste unaveni a necítíte se dobře, musíte pracovat i s horečkou. Za rozšíření Korona viru nemůžou lidé ale Kapitalismus a korporace, které hledí jen na svůj zisk. 

18 března, 2020

Coronavirus update 18. March 2020

Since 1. March there is global pandemic declared by WHO world-wide. 

My assumptions and observations of current situation are following:
 1. USA is very delayed with Coronavirus testing. State of national emergency was declared very late, they have probably about 10.000 or 100.000 cases or more due to flights and unrestricted movement. Very nice video in the end of this post.
 2. China numbers are fake, it's not possible that the Coronavirus stopped exactly at 80.000 and did not continue any further.
 3. In Europe the Coronavirus Epidemic will peak at starting of summer - probably at May.
 4. Czechia made correct and strict restrictions, which will slow the spread of Coronavirus. It will reach its peak in next two weeks and then will go down. Most of cases are imported from Italy by residents returning from spring holidays. My assumptions is that new cases will go down till end of March. 
 5. Coronavirus is now everywhere and it will spread till there will be heard immunity. If the weather allows it, it will continue and probably peak around winter this year. 
 6. Italy is example of zombie west-democracy. They didn't react to coronavirus pandemic and allow it to spread, it is similar to collapse of bridge in Genoa. 
 7. After the Coronavirus pandemic, there will be huge economic impacts. We have entered global recession and it will stay with us until end of 2021. 

17 března, 2020

Coronavirus - aktuální stav 17. března 2020


Od 1. března je oficiálně vyhlášená pandemie Coronaviru po celém světě. 

Moje odhady a postřehy jsou následující:

 1. USA je velmi pozadu s testováním - stav nouze byl vyhlášen až téměř měsíc po prvním případu. Mají několik tisíc možná až 100.000 případů.
 2. Data z Číny jsou podvržená - není možné, aby se šíření zastavilo přesně na 80.000 případech
 3. V Evropě bude epidemie kulminovat s začátkem léta - patrně v květnu
 4. Česká Republika zavedla správná a včasná opatření, Coronavirus tu bude kulminovat dříve, předpokládám, že během 2 týdnů dojde k poklesu nových případů. Osobně bych tipnul i příští týden - do konce března. Důvodem je návrat lidí z dovolené v Itálii, kteří sem zavlekli danou nemoc.
 5. Virus není možné již zastavit, bude se šířit do té doby, dokud to počasí umožní a všichni by se měli připravit na možnou nákazu. 
 6. Itálie je ukázkou nefunkčního státu, místo včasné reakce nechala nákazu rozšířit. Podobně jako kolaps mostu v městě Genoa.
 7. Větší dopady než nemoc bude mít reakce ekonomiky a trhů. V současnosti jsme ve stádiu ekonomické krize a ta potrvá minimálně do roku 2021 - 2022. 

01 března, 2020

Coronavirus 2020 Epidemie

Jak jsem psal již před měsícem, epidemie skutečně zachvátila celý svět a šíří se pomalu ale jistě do všech zemí - nyní máme potvrzeny případy z téměř 57 zemí. Každý den dostáváme nová čísla o dalších a dalších případech. Ucelený seznam a přehled lze najít na tomto odkazu jedná se o projekt za který vděčíme Johnu Hopkinsonovi. 

Reálná data jsou taktéž na obrázku níže - stav k 29. únoru 2020. Tyto data nejsou kompletní, případy v Číně rozhodně nejsou zastaveny a pouze se čísla přestala reportovat. Stejně tak změna metodiky a přejmenování jsou metody, jak maskovat reálný stav věci. V Thajsku je hlášeno pouze 40 případů ale 3500 případů plicního onemocnění - jedná se o Coronavirus ale pouze klasifikovaný pod jiným názvem.

Coronavirus cases 29. February 2020


Kdy se Coronavirus dostane do České Republiky

Ve veškerých okolních státech jsou hlášeny případy a u nás pouze čekáme, až se lidé vrátí z jarních prázdnin a dovezou ho z Itálie, Rakouska, Alp a jiných horských středisek. Je to otázka několika dní a patrně do 10. března tu bude hlášen jeden či více potvrzených případů. 

Aktualizace 17:00 1.3.2020 
První případ viru objeven u tří testovaných hospitalizovaných na Bulovce. 

Co bude dále?

Po téměř dvou měsících se virus rozšířil již tak daleko, že bude mít ohromné důsledky pro ekonomiku, svět a celou společnost. Reakce, kterou měly státy udělat - tedy uzavřít hranice a ukončit přímé lety s Čínou přišla pozdě. Nyní už je virus prakticky nezastavitelný. Bude mít velké dopady a každý by se na ně měl připravit.

Globální recese

Říkejme tomu osud nebo náhoda ale příchod Coronaviru přichází přesně ve chvíli, které se všichni báli. Byli jsme v roce 2019 na pokraji recese a čekalo se pouze na její spouštěč. Ten skutečně přišel a reálná ekonomická data potvrzují, že se v Číně zastavil průmysl, služby a dopady na ekonomiku budou značné. Samotný fakt, že jsme měli obrovskou expanzi dluhu a peněz z centrálních bank je o to více děsivý, protože nyní tento dluh bude muset být buď refinancován nebo zaplacen i s úroky. 

V současnosti je ten nejhorší čas, kdy mít úvěr nebo hypotéku. Pokud již někdo dluží a musí splácet je pro něj ta nejhorší doba, jakékoliv zvýšení úrokové sazby v této době nebo dočasný výpadek příjmů může mít za následek neschopnost splácet a upadnutí do insolventnosti. 

Kapitál jako takový bude hledat bezpečné přístavy, akciový trh již zažil tento týden propad ale ten bude pokračovat patrně až do léta. Můžeme očekávat centrální banku v ČR s příchodem a snížením úrokových sazeb, stejně tak se bude chovat FED, ECB a další banky. Budeme svědky velkého stimulu pomocí rozdávání peněz lidem, tisku peněz a snahou aby si lidé brali další půjčky. Bohužel, v současnosti již všichni, kteří půjčku chtěli ji mají a nejsou schopni nabrat si další objem dluhu. 

Pokles turistického ruchu

Nejvíce zasaženým odvětvím bude turismus. Lidé se začnou bát a nebudou chtít cestovat s možností, že budou moci chytit nákazu nebo muset zůstat v karanténě v cizí zemi nebo na lodi. Země, které z turistického ruchu profitovali se musí připravit na velký pokles a vymizení turistů. Společně s tím bude zakázáno shromáždění větších rozměrů a taktéž omezen pohyb osob - lety, cesty, provoz. Vzhledem k měnícímu se globálnímu klimatu, může být tato kombinace pozitivní a pozdržet extrémy, které přijdou po korona viru - vlny veder, tornáda a vzrůstající hladiny moře. 

Realitní trh v ČR

V současnosti jsme překročili vrchol realitního trhu - pokud se Coronavirus nepovede ukončit v dohledné době a neproběhne masivní tisk peněz, realitní trh bude klesat. Minimálně v Praze tomu tak již je. 

Průměrná cena pronájmu v Praze 2018 - 2020

Ceny nemovitostí jsou nadhodnocené o 30 - 40% od reálné hodnoty a jejich stav neodpovídá ceně ani lokalitě. Lidé se to začnou uvědomovat a pokud zjistí, že mohou lépe žít jinde, začnou se poohlížet po jiném bydlení. Společně s tím je tu pokles poptávky po hypotékách - jejich boom, který byl hnán nesmyslně velkou dostupností v letech 2015 - 2018 bude mít nyní korektivní dopady. Ti, kteří si tyto hypotéky vzali na investice musí dnes za každou cenu sehnat pronajímatele, jinak nejsou schopni tyto dluhy uplatit. Stejně tak pokles turistického trhu, ochlazení trhu a Airbnb bude mít za následek uvolnění těchto trhu a zvýšení nabídky s poklesem ceny za pronájem i prodej.

V Praze se to nyní již děje a další města a lokality budou následovat. V současnosti není problém byt koupit ale prodat. Za finační krize již nebude nikdo investovat X milionů do bytu, který se rozpadá a není ani jasno, zda bude mít tuto hodnotu v budoucích letech. Společně s uvolněním stavebnictví a nabídce novostaveb je tu velká konkurence, která přitlačí nabídku na reálnou úroveň z roku 2014. 

25 února, 2020

Smysl současné práce

Baví vás vaše práce? Chodíte do ní rádi a vydělává vám dostatek peněz na živobití?

Po finanční krizi 2008 už moc takových prací nenajdete a vlastně ani nejsou.

Pravdou je, že v současnosti většina práce, kterou lidé dělají je nesmyslá. Je to pouze pozice, kterou společnost vytvořila ale nemá nic společného s produktivitou nebo nějakým reálným smyslem. Většina pracovních míst je dnes obsazena lidmi, kteří jsou už staří a čekají na odchod do důchodu. Firma samotná pro ně nemá využití ale nemůže je propustit, ať už z důvodu odstupného nebo z problémů pro společnost.

Tento model byl zakotven v socialistickém uspořádání státu po druhé světové válce (cca 1940) a obnášel zhruba toto:

- Choďte poctivě do práce celý váš život a pracujte.
- Odvádějte poctivě peníze nám státu a až budete staří, tak se o vás postaráme.
- Budeme vám platit důchod, pečovat o vás sociální péčí a starat se o vaše děti ve škole.

Díky tomu lidé chodili do práce, pracovali a vydělali mnoho peněz, které následně putovaly do státní pokladny a taktéž jejich zaměstnavatelům. Takto to pokračovalo po 80let. Před a po válce tu bylo mnoho zdrojů, které se dali vydrancovat. Populace roku 1950 byla pouhých 2,5 bilonu lidí na celém světě. Nyní je to 7,8 bilonu lidí, což je téměř 3x více. Nikomu už nevadí, že chodit do práce většinou nepřínáší produktivitu, lidé jsou na to zvyklí, protože to viděli u svých rodičů a jim to vycházelo.

V současnosti jsou zdroje, které umožnilo tento "blahobyt" téměř vyčerpané a naší planetě hrozí kolaps. Lidé takto neuvažují. Stále chodí do práce a očekávají, že budou dostávat důchod a že se o ně někdo postará. Svět se změnil. V dnešní době to již tak není a od doby finanční krize 2008 přišlo probuzení a začíná boj o přežití. Není radno v takové době zůstávat sám.
17 února, 2020

Follow the white rabbit

Do you have feeling like something is wrong?
Something is not right and you always felt like that.

There has been lies around us for long time. In shadows are the people, who control and made the world to is current shape. Who are they?

They are old. Very old and afraid of dying. They are weak and they trying to keep this as a secret. No excuse can be made, for what they have done. They broke the promises, they broke the bound, they devastated the land and they did it solely in fear of stand up and say no.

Open your eyes, you will see something monstrous going toward us.

The one who sins is the one who will die. The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. The righteousness of the righteous will be credited to them, and the wickedness of the wicked will be charged against them. 
Ezekiel 18:2029 ledna, 2020

SUSTAINABLE LIFE MANIFESTSUSTAINABLE LIFE MANIFEST


- STAY HEALTHY
- EXERCISE
- HELP OTHERS
- GO OUT IN NATURE
- THROW AWAY YOUR PHONE
- DRINK WATER
- EAT FRUITS AND PLANTS
- DO NOT WATCH PORN 
- LISTEN RADIO
- DRIVE SAFELYCo dělat, aby to nevyšlo

Moje zkušenost s korporátním prostředím mě přiměla, abych napsal toto desatero, které jsem trefně pojmenoval:

"Co dělat, aby to nevyšlo".

 1. Pracujte na více projektech zároveň - ideálně na všech, protože chce být v obraze.
 2. Chraňte informace před ostatními, kteří by vám mohli ukrást vaše know-how.
 3. Mlžte, používejte buzzwordy a mluvte o komplexních systémech, které znáte a již jste je dělali.
 4. Neodpovídejte na emaily, protože jste příliš vytížení.
 5. Slibujte věci, které nemůžete splnit.
 6. Urgujte věci, které jsou potřeba dodat ihned a již včera bylo pozdě.
 7. Plánujte věci, které jsou megalomanské, protože jste přeci optimista.
 8. Neřešte kapacity - všechno lze stihnout, stačí pouze trošku chtít. 
 9. Řešte peníze - na všem lze ušetřit, i malá kapka v moři se počítá.
 10. Začněte politikařit - spolupracujte pouze s vámi loajálními lidmi. 
 11. Reálné plánování nemá smysl - je nutno pokračovat, jinak to nemá smysl. 
 12. Nikdy nezastavujte!! Plnou parou vpřed!
 13. Nechoďte na školení - vždyť už všechno umíte. 
 14. Organizujte meetingy, které nemají smysl - je nutné abyste měli plný kalendář.
 15. Zaplňte si kalendář - ideálně pět schůzek na den.
 16. Házejte odpovědnost na další kolegy, nemůže to zůstat přeci na vás.
 17. Pište dlouhé emaily, ve kterých popisujete problém a zároveň konstatujete, co je potřeba udělat.
 18. Ignorujte kritické signály a incidenty. 
 19. Nikdy nic reálně nedodejte, to je pouze pro slabochy.
 20. Vytvořte si dobře znějící název vaší pozice, čím delší, tím lepší.
 21. Reorganizujte, vytvořte několik struktur, které se navzájem vylučují.
 22. Choďte do práce a 8 hodin denně tam seďte a koukejte do zdi.

Držte si klobouky, máme tu rok 2020

Financial Crash of 2020-Why Disaster's Unavoidable, Why It ...

Máme tu rok 2020 a již jeho začátek se nese v samých pozitivních barvách.

Vezměme to postupně, prvně světové katastrofy:
 • V Číně vypukla epidemie Corona Viru, který již zabil 132 lidí a brzy patrně zachvátí celý svět. 
 • V Austrálii vypukly požáry, které zabily přes 1bilion zvířat a zničily velkou část přírodních ekosystémů.
 • V Turecku bylo zemětřesení, které poranilo 1000 osob a 80 osob usmrtilo.
Následně stav věcí, který je trvalý a blíží se k bodu zlomu:
 • Ledovce na Antarktidě již prokazatelně tají - led je zde nejtenčí za posledních 30 let.
 • V historii měření byly nejteplejší roky 2013, 2014, 2016, 2018, 2019
 • Je 29. ledna a venku je jarní počasí
 • Obezita a zdravotní problémy způsobené sedavým způsobem života jsou hlavními zabijáky.
 • Téměř 30% všech lidí je obézních.
 • Setrvale se snižuje IQ a mnohem více lidí je závislých na internetu, mobilech, televizi a videu.
 • Kolabují základní služby, nikdo nenese za nic zodpovědnost a "digitalizace" je slovo, které se používá ale nikdo jí skutečně nerozumí.
Co z toho predikovat pro tento rok?
 • Tento rok přijde světová ekonomická krize.
 • Začne se zdražovat energie a základní zdroje jako jsou potraviny, voda, doprava.
 • Realitní trh bude klesat nebo stagnovat - již nemá kdo kupovat.
 • Cena ropy, plynu a elektřiny bude růst setrvale.
 • Změní se klima, léto bude velmi horké, přijdou návalové bouřky s kroupami a přívalovými dešti.
 • Po světě začnou konflikty mezi lidmi a státy.
 • Bude oslabena role institucí a států, začnou více dominovat mocenské a korporátní skupiny.
 • Začne se schylovat ke střetu mezi starší a mladší generací.