23 prosince, 2020

Co se skutečně děje se světem?

Taky si někdy říkáte, co se to tu vlastně děje? 

Virus je smrtící, stále tu jsou tisíce nakažených a přesto všechno funguje jako dříve. Již téměř rok svádíme boj s tímto tvrdým zabijákem, který má oficiální úmrtnost kolem 0.25%. Všude slyšíme sirény, hranice jsou zavřené a mluví se o hromadném očkování. 

Přesto venku svět funguje jako dříve, jak je to tedy správně? Jsme skutečně v nejhlubší krizi od druhé světové války? Jsme v takovém nebezpečí? 

Já se to pokusím popsat a nějakým způsobem vysvětlit. Samotná příčina a důsledek nelze vidět snadno a jedná se o sekvenci mnoha provázaných příčin, které vyústily v situaci, ve které jsme nyní a reakce jsou dány již setrvačností.

Co se tedy skutečně děje?

 1. Rozpadá se sociální stát
 2. Zpochybňuje se udržitelnost kapitalismu a vidíme důsledky globalizace
 3. Přemíra důvěry v informační technologie a rádoby vědecké postupy
 4. Finanční a ekonomická krize
 1. Rozpadá se sociální stát - po válce 1950 se ustanovil systém průběžného důchodového pojištění, toto pojištění mělo být financováno poplatkem z příjmů pracujících tzv. příspěvkem na sociální politiku státu. Z toho příspěvku jsou nadále financovány důchody, podpora v nezaměstnanosti a další dávky, které stát poskytuje. Tento systém mohl fungovat v případě, že ekonomika dostatečně roste a taktéž se rodí dostatek dětí, kteří by byli schopni pracovat a vydělávat na starší lidi v důchodu. V aktuálním systému se poměr, který byl dříve - tedy 3 pracující na jednoho občana v důchodu mění na 1 občana v důchodu na dva pracující a může ještě více klesnout. Samotný fakt, že se rozpadá sociální stát má nedozírné důsledky. Díky tomu právě kolabuje zdravotní péče - protože nelze uspokojit nároky všech najednou, systém byl stavěn jako průběžný a nemá finance nebo zdroje aby uspokojil všechny naráz. Proto taktéž je vyhlášen nouzový stav a primárně sleduje cíl omezit návštěvy občanů ve zdravotní péči a umožnit aby systém nezkolaboval. 
 2. Udržitelnost kapitalismu a následky globalizace - kapitalismus jako takový je jediná vůdčí ideologie na světě, která již od roku 1990 ovládla všechny země. Samotný princip kapitalismu je maximalizovat zisk podniku na volném trhu. To je velice dobrá myšlenka, v případě kdy chcete rychle dosáhnout výsledků a nehledíte na dlouhodobá hlediska. Z dlouhodobého pohledu je kapitalismus neudržitelný, nelze mít stejný standard plýtvání jako v USA pro celou planetu, tato planeta na to nemá zdroje a zkolabuje. Kapitalismus je možno aplikovat pro malou skupinku obyvatel v uzavřeném ekosystému, do kterého budete přinášet zdroje nebo importovat práci odjinud. Proto taktéž kapitalismus vznikl v USA a ve Velké Británii, která má velkou koloniální historii. Globalizace umožnila rozšíření kapitalismu a moderních technologií do jiných zemí, díky jejímu obrovskému vlivu se projevila spousta negativních dopadů a urychlil se kolaps ve světovém měřítku.
 3. Přemíra důvěry v informační technologie a rádoby vědecké postupy - informatika a ani věda nemají odpověď na všechny vaše problémy, primárně musíte sami chtít a chápat souvislosti. Servery jako jsou Facebook, Twitter, Instagram jsou primárně zábavní portály, stejně jako celý Internet je nyní hlavně mediální záležitost, nikoliv intelektuální kolbiště, jak tomu bývalo dříve. Informace na internetu nejsou důvěrné a mnohdy slouží primárně k propagandě a ovlivňování konzumentů. Tomuto lze čelit pouze tím, že se začnou z virtuálního světa přesouvat diskuze zpět na fyzickou půdu a bude se budovat takzvaný "trusted" internet. Tedy internet, kterému lze věřit a jeho zájmy nejsou rize ekonomické.
 4. Finanční a ekonomická krize - celý systém se ještě před příchodem viru chystal na velkou globální recesi, tato ekonomická krize je patrně dvakrát hlubší než velká recese v roce 2009 a možná i poslední, která v současném nastavení systému bude. Ze strachu před bankrotem a ztrátou příjmů mohou lidé začít jednat panicky a sobecky, to taktéž vede k dalšímu oslabení systému, který byl stavět na společné odpovědnosti a solidaritě. 

Co s tím dělat? 

 1. Obnovit spolky, sdružení a rodinné vztahy - lidé se musejí začít setkávat
 2. Obnovit vlastní zodpovědnost za život - stát jsme my ale náš život není řízen státem
 3. Sport, kultura a udržitelnost - je potřeba něco dělat, informační technologie za nás všechno neudělají a musíme myslet na budoucnost
 4. Diskutovat, řešit problémy - v současnosti neexistuje teorie, podle které by se dalo pokračovat a buď můžeme čekat, až USA nebo západní svět s nějakou přijdou nebo sami začít debatovat, která ekonomická teorie by byla nejvhodnější pro nás a naše okolí. 21 prosince, 2020

Hackerský útok SUNBURST

Dne 12. Prosince 2020 se povedlo objevit útok na software společnosti SolarWinds. Tato společnost se zabývá monitoringem IT infrastruktury a její správou.

Útok byl velice sofitstikovaný. Útočníkům se povedlo vložit kód přímo do zdrojového kódu a nahrát ho na server, kde se tento kód kompiluje a následně podepisuje pomocí certifikátu. Díky tomuto bylo možné kód podepsat oficiálním podpisem společnosti SolarWinds a následně ho distribuovat všem klientům jako běžný update. 

Samotný malware, který se povedlo do zdrojového kódu umístit, umožňoval a stále umožňuje plně kontrolovat vzdálený počítač či server. Útočník je schopen číst, zapisovat, vypínat či spouštět procesy na počítači a mohl jakákoliv data odeslat do internetu či na určené místo. Díky zpětnému zkoumání lze taktéž odhadnout, že útočník měl velmi podrobný přehled o aktuálním zdrojovém kódu a byl schopen vložit nebezpečený kód bez povšimnutí. 

Tento útok je velmi kritický a dotkl se mnoha firem a státních institucí. Díky jeho šíři mohl útočník kontrolovat celou kritickou infrastrukturu a po velmi dlouhou dobu jí ovládat. 

V budoucnu se budou tyto útoky patrně opatovat a proto není dobré zapomínat na hrozby a nebezpečí, která dnes číhají v světe informatiky. 

Zdroje:

https://blog.reversinglabs.com/blog/sunburst-the-next-level-of-stealth
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/12/evasive-attacker-leverages-solarwinds-supply-chain-compromises-with-sunburst-backdoor.html

24 listopadu, 2020

Max Frisch's QUESTIONNAIRE

Posed by Max Frisch when he was awarded the honorary doctorate at the Technological University of Berlin, on June 29th 1987 - The original manuscript written in german can be found in the archive of the university - Translation German-English by André Baier and Andréa El-Khoury. Max Frisch used to ask 25 questions about various topics, i.e. property, love, death, friendship... They are all published in german with the title "Fragebogen" by Suhrkamp, Frankfurt.

These 25 questions highlight the relationship among technology, society and nature. They are not meant to be answered but help students question the benefits and dangers of technology.

Question 1

Are you sure that the preservation of humankind really interests you? Even when you and all the people you know are no longer alive?

Question 2

If your answer is yes, why did you not act differently up until now?

Question 3

What do you think has changed the human society more: the French Revolution or some technological invention such as electricity?

Question 4

Considering everything that we owe today thanks to the technological armament and development, such as the field of kitchen equipment, so are you thankful for the technologists and the ministers of defense who have been using our taxes to support the research of these technologists?

Question 5

As a layman, what invention do you wish for? (keywords are sufficient)

Question 6

Can you actually imagine the existence of mankind (that is: the first world) without a computer?

Question 7

If yes: Do you feel terrified, nostalgic or nothing at all facing a computer, for there is nothing the computer cannot handle?

Question 8

During your lifetime, which devices have been introduced to the market even when they were never needed throughout the human history? Please name these devices without mentioning the manufacturers. Why do you buy these devices: a) for economic growth? b) because you believe the advertisement?

Question 9

Dinosaurs survived 250 million years; how do you imagine an economic growth for 250 million years? (Keywords are sufficient)

Question 10

If a technologist considers him/herself apolitical because he doesn’t give a damn which person in power uses his technological inventions: What do you think of this technologist?

Question 11

Assuming you are satisfied with the present society, because there is no better society to be found: Do you think governments are necessary in the age of practical constraint, as the rulers invoke practical constraints anyway?

Question 12

If someone heard of laser-rays and had no idea what they were, would you, honestly, as a scientist, take seriously the points of view of a layman and consider his/her political demonstration?

Question 13

Do you believe in a republic of scholars?

Question 14

When did technology stop easing the existence of mankind (as was the purpose of devices) and started creating a dominance over us? When did technology create a dominance over nature, which results in taking nature away from us?

Question 15

Assuming that the catastrophe is avoidable, do you think that techno-mania is an irreversible process?

Question 16

Can you imagine a society where scientists are responsible for crimes made possible because of their invention, i.e. a theocracy?

Question 17

Assuming you are not only satisfied with the present society but you answer with tear gas when someone questions this society: Are you not afraid that men are inevitably getting dumber without a big utopia or do you feel so postmodern-comfortable because of that?

Question 18

In terms of technological feasibility, what do you think today of the metaphor from the bible about the forbidden apple from the tree of knowledge? a) do you believe in the freedom of research? b) do you agree with the pope who condemned Galileo for proving that the earth turns around the sun?

Question 19

Considering you are interested in the invention of a device that eliminates public lying: Who do you think would finance such audacious research?

Question 20

Which invention would you not like to see invented?

Question 21

Does it happen that a technological invention, once it is created, refuses a use that is not in the intention of the inventor?

Question 22

Do you think that the current education of the human mind basically leads to self-extinction of our species?

Question 23

What, if not wishful thinking alone, speaks against it?

Question 24

Do you know what encourages you to do research?

Question 25

As a scientist, do you believe in mature technology, meaning a technological research in the scope of a UNIVERSITAS HUMANITATIS, in german: Do you believe in the Technische Universität of Berlin?Source: http://www.blue-engineering.org/wiki/Baukasten:English_Questionnaire_Max_Frisch

Max Frisch’s Questionnaire

Switzerland writer Max Frisch wrote few questions which are really interesting. This questions are interesting not for some score but just for themselves to be risen up and to expand our horizons of thoughts.

Q: Are you really interested in the preservation of the human race once you and all the people you know are no longer alive? State briefly why.

A: Yes, I`m human and I want our race to continue.

Q: How many of your children do not owe their existence to deliberate intention?

A: None, I don`t have children yet.

Q: Whom would you rather never have met?

A: No-one, I`m grateful for every person I have meet and it brings me a lot of experience - bad or good, that doesn’t matter. 
 
Q: Are you conscious of being in the wrong in relation to some other person (who need not necessarily be aware of it)? If so, does this make you hate yourself – or the other person?

A: Yes, that`s make me angry.

Q: Would you like to have perfect memory?

A: Human memory is good as it is, there is nothing like perfect memory.

Q: Give the name of a politician whose death through illness, accident, etc. would fill you with hope. Or do you consider none of them indispensible?

A: I don`t wish any harm to any person or human being. 

Q: Which person or persons, now dead, would you like to see again?

A: My grandfather.

Q: Which not?

A: None

Q: Would you rather have belonged to a different nation (or civilization)? If so, which?

A: I think our nation is fine, there is no better (perfect) nation.

Q: To what age do you wish to live?

A: at least 115 years

Q: If you had the power to put into effect things you consider right, would you do so against the wishes of the majority? (Yes or no)

A: Yes

Q: Why not, if you think they are right? 

Q: Which do you find it easier to hate, a group or an individual? And do you prefer to hate individually or as part of a group?

A: It`s easily to hate group without face but haters is wrong even for group or individual. 

Q: When did you stop believing you could become wiser – or do you still believe it? Give your age.

A: I still believe I can be wiser, everyone can. I`m now 25 years old.

Q: Are you convinced by your own self-criticism?

A: Yes, one of the biggest. 

Q: What in your opinion do others dislike about you, and what do you dislike about yourself? If not the same thing, which do you find it easier to excuse?

A: Others dot like my mood swing, my opinions which they don`t understand or seem correct to them. I don`t like also my mood swing and sometimes my stubborn. It`s easier to excuse my strong opinions towards others, I do it for their own good. 
  
Q: Do you find the thought that you might never have been born (if it ever occurs to you) disturbing?

A: Not at all

Q: When you think of someone dead, would you like him to speak to you, or would you rather say something more to him?

A: Both, conversation would be nice.

Q: Do you love anybody?

A: Yes, I do.

Q: How do you know?

A: I`m smart person, I know.

Q: Let us assume that you have never killed another human being. How do you account for it?

A: It`s natural to not kill your own species. 


Q: What do you need in order to be happy?

A: Free-time, money, company, books, sport, sex, love, animals, shelter, invention, food, sun 

Q: What are you grateful for?

A: I`m grateful for human existence and all human being on the planet. 

Q: Which would you rather do: die or live on as a healthy animal? Which animal?

A: Animal, totally animal! Almost anyone fish, cat, bird, dog, elephant. My favorite would be dog. 

2017-09-16 10:57:00

02 listopadu, 2020

Volby USA 2020

Zítra bude volební den pro rozhodnutí o výsledku voleb prezidenta v USA pro rok 2020.

Já osobně předpovídám, že vyhraje Joe Biden s velkým předstihem. Byla by to velká úleva a patrně by to uklidnilo aktuální situaci. V případě, že vyhraje znovu Trump - no pak bůh s námi.

Pro zasmání dole je video k aktuální volební situaci a zprávám ohledně Deep Fake od tvůrců South Parku. 


01 listopadu, 2020

Vývoje epidemie COVIDu - předpověď pro ČR

Epidemie korona viru již pomalu oslaví svoje první narozeniny a proto bych si rád zkusil předpověď její budoucí vývoj, který nás čeká v příštích dnech a měsících v České Republice.

Nejprve data k dnešnímu dni - 1.11. 2020

 • Počet nakažených v ČR: 335,102
 • Počet nově potvrzených případů za den: cca 10.000
 • Počet vyléčených v ČR: 145,000

Nyní několik pozorování:

 1. Virus se šíří samovolně a opatření na jeho šíření nemají velký vliv
 2. Výskyt viru je velmi ovlivněn počasím - jakmile klesne teplota na rozmezí mezi 4 -10 stupňů a je vlhko, virus se začne velmi rychle šířit.
 3. Nikdo neví, proč reprodukční číslo klesá nebo stoupá, nejsme schopni ho kontrolovat.
 4. Jediné co dokáže šíření viru utlumit je kompletní zákaz vycházení a zamezení osobnímu setkání osob.

Pro další předpověď vycházejme z těchto faktů:

 • V ČR žije v současnosti 10.5 milionů obyvatel
 • Z toho 1.5 milionů jsou děti do 15 let (tuto skupinu můžeme označit jako imunní)
 • Obyvatel nad 65+ je nyní více jak 2 miliony.

K dosažení takzvané skupinové imunity, je potřeba aby si vytvořilo protilátky minimálně 60% populace, která tento virus může přenášet. Tedy pro náš příklad je to minimálně 5.5 milionů obyvatel, kteří musí projít touto infekcí.

Ve skupině 15+ máme v ČR 9 milionů obyvatel. Předpokládejme, že infekce, kterou jsme schopni zachytit testováním je asi 5 - 10 méně, než je skutečný výskyt viru. Mnoho lidí nemá žádné příznaky a nebo se nedají testovat a zůstávají v domácím prostředí.

Pokud vycházíme z faktoru 5x - to znamená 335,102 * 5 = 1,675,510 již bylo infikováno. V případě faktoru 10x je to 3,351,020 - tedy téměř tři a půl miliónu. 

V méně optimálním scénáři, kdy se nyní nakazilo pouze milion a půl obyvatelstva, je to stále dlouhá cesta - při současném tempu nákazy by to trvalo asi 80 dní.

(5 500 000 - 1 500 000) / 50 000 = 80

Při vyšším faktoru 10x, jsme schopni tohoto čísla dosáhnout již za 20 dní.

(5 500 000 - 3 500 000) / 100 000 = 20

Co z toho plyne:

V České Republice jsme na velmi dobré cestě dosáhnout skupinové imunity do konce roku 2020 v horším scénáři až na jarě 2021. 

Covid jako takový tu patrně bude dále, vrátí se znovu ve větší síle v březnu a únoru, pokud počasí bude teplejší, nebude mrznout a začne více pršet.

Tak či tak, pokud opět skončí lockdown a lidé se začnou vracet do normálního života, po Vánocích a na jaře by již nemělo být tolik lidí, kteří by tento virus mohli roznášet. Samotná smrtelnost viru je v ČR velmi malá a diskuze by se měla vést o tom, jak posílit zdravotnictví a zajistit dostatečný počet lůžek pro pacienty. 

Zdroj: https://theconversation.com/coronavirus-thresholds-for-effective-herd-immunity-could-be-lower-than-predicted-heres-why-145069
  

28 října, 2020

Aktuální data ohledně Klimatické změny


Na stránkách www.spiegel.de se objevil velice hezký monitor, který ukazuje jak jsme na tom s plněním klimatických cílů.

V současnosti je ledová pokrývka arktického ledu o 36% nižší.
Teplota stoupla o +1 stupeň oproti době před průmyslovou revolucí.
Hladiny moře se zvýšila o 25cm a 263 fobalových hřišť lesa zmizí za hodinu.20 října, 2020

Protesty proti Covidu v České Republice


Po nějaké době se nám opět přiblížil podzim a vrací se nám oblíbené téma - lockdown. 

Aktuální situace v Evropě 20.10.2020 :

- Začíná setrvalý růst výskytu pozitivních případů na virus Covid 
- Denně je nárůst počtu 8.000 pozitivních v ČR, Belgii, Švýcarsku, Nizozemí, Německu a Itálii. 
- V Německu se zvažuje znovu uzavřít hranice a v Irsku začal 6 týdenní lockdown 
- USA opět zažívá zvyšující se vlnu Covidu a za 14 dní se volí nový prezident Biden vs Trump

Několik poznámek :

- V ČR i přes obrovský nárůst případů není tolik úmrtí jako v jiných západních zemích 
- Úmrtí na milion obyvatel je nyní 140/milion. Irsko má 1800 úmrtí na poloviční počet obyvatel. 
- V současnosti je jasné, že roušky ani jiné prostředky dezinfekce nefungují úplně. Lidé přenášejí virus kontaktem. Proto se musejí lidé uzdravit a nebo posílit svoji imunitu.

Nejhorší obrana proti Covidu :

- zvýšené pracovní tempo 
- kompletní izolace, stress 
- nadměrná sportovní zátěž, přílišné cestování, dojíždění 

Doporučuji pro překonání Covidu :

- Užívat vyvážený doplněk stravy: Zinek, Vitamín B, Vitamín C, Magnesium, Minerály a Omega - 6
- Hodně spát více jak 8 hodin denně 
- Zůstat v teple, zabránit procházení, pít případně čaje - bez alkoholu 
- Vyvážená strava -  olivy, banány, ryby, pomeranče, ryby, ananas, okurky, paprika, vločky, bageta, housky, rohlíky, luštěniny, maso libové 
- Vyvarovat se těžkých jídel, nepřejídat se, mít pravidelnou pohybovou aktivitu, sport, běh, chůze, plavání 

31 května, 2020

USA - George Floyd

Neděle 31. 5. 2020


Situace v USA se vyostřila po zveřejnění záběrů, při kterých policista bez důvodu usmrtil afro-američana George Floyda. Pomocí kamer bylo možné vidět, že nešlo o žádný odpor a několikrát bylo možné slyšet, jak oběť žádá o pomoc a prosí, aby ho pustil.

Tato událost je katalyzátor pro spuštění protestů, které již delší dobu gradovali kvůli politice americké vlády a problémům v Americe - obrovská míra nezaměstnanosti, špatná zdravotní péče a velká sociální nerovnost. Veškeré tyto věci budou ještě umocněny, kvůli pandemii koronaviru, která nakazila téměř 2 miliony Američanů a usmrtila 100.000 obětí. 

Níže je video, při kterém policie najíždí do demonstrantů a taktéž byla povolána národní garda na ochranu Amerických měst. 


30 května, 2020

Rekapitulace 2020 - první polovina

Na začátku roku to vypadalo špatně, nyní to vypadá ještě hůř. Vezměme to postupně:

Coronavirus


Jsem velmi rád, že prognóza se vyplnila  (Coronavirus Epidemie 2020) a situace se v Evropě stabilizovala. V současnosti již je epidemie na tomto kontinentu pod kontrolou a situace by se měla dále lepšit. Nejvíce zasažené země jako je UK, Itálie, Španělsko, Belgie a Rusko mají stále velký počet nakažených ale brzy se tato situace snad taktéž dostane pod kontrolu.

Virus COVID-2019 jako takový byl již někdy v říjnu minulého roku 2019 volně ve Wuhanu. Jsou záznamy o Francouzských sportovcích, kteří se jím nakazili na sportovních hrách. Virus COVID-2019 unikl z výzkumného ústavu ve Wuhanu a následně se rozšířil po celém světě. 

V současnosti je 6 milionů nakažených po celém světě. Laboratoř, ve které se prováděl výzkum přenosu virů SARS z netopýrů na člověka, měla minulý rok v říjnu 2019 incident, při kterém byl kompletně odkloněn provoz z přilehlých oblastí, jak potvrzují data mobilních operátorů. Tento virus byl geneticky upraven pomocí manipulace jeho RNA v laboratoři, kde následně unikl. Je až ironické, že tento výzkum byl financován z grantu a peněz USA. 

Geopolitické dopady


Virus jako takový si vyžádal mnoho životů ale není tolik smrtelný, jak se předpokládalo. Úmrtnost je v řádu 1% nakažených. Mnohem větší jsou jeho dopady na svět kolem. Nejvíce postiženým regionem je USA a Velká Británie. 

Je to patrně k neuvěření ale obě tyto dříve vůdčí země jsou nyní paralizovány vnitřními problémy a nejsou schopni adekvátní reagovat. Ztratili směr a i kontrolu. Jejich vliv ve světě začne slábnout a budou se muset soustředit na vnitřní politiku a problémy. 

V obou těchto zemích by mělo dojít k nějaké revoluci, může taktéž hrozit občanská válka a separatistické problémy, kdy se některé země budou chtít odtrhnout. Tato situace potrvá velmi dlouho, patrně až do roku 2030. Jedná se zde o vyvrcholení krize západní civilizace, která nemůže v tomto stavu přežít a potřebuje radikální změnu. 

16 dubna, 2020

Fakta COVID-2019

Stručný přehled:


 • 50% až 80% pozitivních případů je bez příznaků. Mezi skupinou 70 až 79 let je téměř 60% bez příznaků.
 • Medián věku zesnulých ve většině zemí (včetně Itálie) je přes 80 let a pouze kolem 1% zesnulých nemělo předchozí zdravotní diagnózu.
 • Běžný počet úmrtí v USA je přibližně 8000 zesnulých za den, v Německu přibližně 2600 zesnulých za den a v Itálii přibližně 1800 zesnulých za den. Chřipka má na svědomí v USA kolem 80,000 případů smrti, v Německu a Itálii až 25,000 a ve Švýcarsku až 1500 případů smrti za zimu.
 • V ČR je běžný počet úmrtí 315 za den. V této skupině lidé přes 65 let tvoří 278 úmrtí.
 • Doposud zemřelo na Coronavirus 166 lidí, pokud je zde 6000 nakažených, je to méně než 2% a pokud vezmeme, že nakažených je mnohem více ale nebyli diagnostikováni jedná se o menší než 0.8% úmrtnosti. Tedy téměř 98% (99.8%) lidí se zotaví z této nemoci.
 • Média velmi často informují o úmrtích mezi mladými a zdravými pacienty, po bližším prozkoumání jsou to většinou nepravdivé informace. Mnoho z těchto pacientů nezemřelo na Coronavirus ale kvůli dřívější nemoci, kterou měli - například leukemie. 
Coronavirus jako takový není tak smrtelný jako jsou opatření, která jej doprovází. V současné době bude větší dopad mít ekonomický a politický šok, který tato epidemie vyvolala. V České Republice a v Evropě je potřeba nyní začít redukovat strach a nechat lidi opět normálně fungovat nebo se zde vyvovalá masová hysterie, kterou způsobují média a sociální izolace. 

Více informací a zdroje jsou zde: https://swprs.org/fakta-o-covid-19/


19 března, 2020

Šíření Coronaviru se zpomaluje


Israeli Nobel Laureate: Coronavirus spread is slowingMichael Levitt se domnívá, že nákaza Corona virem po světě se zpomaluje. Čísla tomu zatím neodpovídají ale já věřím, že brzy budou. Daná opatření, která byla zavedena zabrání jeho masivnímu rozšíření a podle statistik z Japonska, Jižní Korey se skutečně trend zmírnil, jakmile lidé začali dodržovat bezpečný odstup a podstoupili karanténu. 

V Čechách je velký problém s lidmi, kteří se vrátili z Italské dovolené a roznesli virus mezi ostatní. Stejně tak v Itálii, kde jsou lidé odkázáni na příjmy z cestovního ruchu, byl virus rozšířen hlavně jejich neochotou zavřít a izolovat se na dobu nutnou pro karanténu. To by nyní již mělo odeznít a nákaza by se měla postupně zpomalovat.

Rozšíření nákazy umožnil hlavně "spěch" lidí. Všichni, kteří se vrátili z dovolené museli do práce, nehledě na svoje zdraví. Celkový koncept chození do práce i když jste nachlazení je moc dobře znám, pokud už nemáte dovolenou musíte do práce přijít, i když se necítíte dobře. Stejně tak zaměstnavatele nezajímá, že jste unaveni a necítíte se dobře, musíte pracovat i s horečkou. Za rozšíření Korona viru nemůžou lidé ale Kapitalismus a korporace, které hledí jen na svůj zisk. 

18 března, 2020

Coronavirus update 18. March 2020

Since 1. March there is global pandemic declared by WHO world-wide. 

My assumptions and observations of current situation are following:
 1. USA is very delayed with Coronavirus testing. State of national emergency was declared very late, they have probably about 10.000 or 100.000 cases or more due to flights and unrestricted movement. Very nice video in the end of this post.
 2. China numbers are fake, it's not possible that the Coronavirus stopped exactly at 80.000 and did not continue any further.
 3. In Europe the Coronavirus Epidemic will peak at starting of summer - probably at May.
 4. Czechia made correct and strict restrictions, which will slow the spread of Coronavirus. It will reach its peak in next two weeks and then will go down. Most of cases are imported from Italy by residents returning from spring holidays. My assumptions is that new cases will go down till end of March. 
 5. Coronavirus is now everywhere and it will spread till there will be heard immunity. If the weather allows it, it will continue and probably peak around winter this year. 
 6. Italy is example of zombie west-democracy. They didn't react to coronavirus pandemic and allow it to spread, it is similar to collapse of bridge in Genoa. 
 7. After the Coronavirus pandemic, there will be huge economic impacts. We have entered global recession and it will stay with us until end of 2021. 

17 března, 2020

Coronavirus - aktuální stav 17. března 2020


Od 1. března je oficiálně vyhlášená pandemie Coronaviru po celém světě. 

Moje odhady a postřehy jsou následující:

 1. USA je velmi pozadu s testováním - stav nouze byl vyhlášen až téměř měsíc po prvním případu. Mají několik tisíc možná až 100.000 případů.
 2. Data z Číny jsou podvržená - není možné, aby se šíření zastavilo přesně na 80.000 případech
 3. V Evropě bude epidemie kulminovat s začátkem léta - patrně v květnu
 4. Česká Republika zavedla správná a včasná opatření, Coronavirus tu bude kulminovat dříve, předpokládám, že během 2 týdnů dojde k poklesu nových případů. Osobně bych tipnul i příští týden - do konce března. Důvodem je návrat lidí z dovolené v Itálii, kteří sem zavlekli danou nemoc.
 5. Virus není možné již zastavit, bude se šířit do té doby, dokud to počasí umožní a všichni by se měli připravit na možnou nákazu. 
 6. Itálie je ukázkou nefunkčního státu, místo včasné reakce nechala nákazu rozšířit. Podobně jako kolaps mostu v městě Genoa.
 7. Větší dopady než nemoc bude mít reakce ekonomiky a trhů. V současnosti jsme ve stádiu ekonomické krize a ta potrvá minimálně do roku 2021 - 2022. 

01 března, 2020

Coronavirus 2020 Epidemie

Jak jsem psal již před měsícem, epidemie skutečně zachvátila celý svět a šíří se pomalu ale jistě do všech zemí - nyní máme potvrzeny případy z téměř 57 zemí. Každý den dostáváme nová čísla o dalších a dalších případech. Ucelený seznam a přehled lze najít na tomto odkazu jedná se o projekt za který vděčíme Johnu Hopkinsonovi. 

Reálná data jsou taktéž na obrázku níže - stav k 29. únoru 2020. Tyto data nejsou kompletní, případy v Číně rozhodně nejsou zastaveny a pouze se čísla přestala reportovat. Stejně tak změna metodiky a přejmenování jsou metody, jak maskovat reálný stav věci. V Thajsku je hlášeno pouze 40 případů ale 3500 případů plicního onemocnění - jedná se o Coronavirus ale pouze klasifikovaný pod jiným názvem.

Coronavirus cases 29. February 2020


Kdy se Coronavirus dostane do České Republiky

Ve veškerých okolních státech jsou hlášeny případy a u nás pouze čekáme, až se lidé vrátí z jarních prázdnin a dovezou ho z Itálie, Rakouska, Alp a jiných horských středisek. Je to otázka několika dní a patrně do 10. března tu bude hlášen jeden či více potvrzených případů. 

Aktualizace 17:00 1.3.2020 
První případ viru objeven u tří testovaných hospitalizovaných na Bulovce. 

Co bude dále?

Po téměř dvou měsících se virus rozšířil již tak daleko, že bude mít ohromné důsledky pro ekonomiku, svět a celou společnost. Reakce, kterou měly státy udělat - tedy uzavřít hranice a ukončit přímé lety s Čínou přišla pozdě. Nyní už je virus prakticky nezastavitelný. Bude mít velké dopady a každý by se na ně měl připravit.

Globální recese

Říkejme tomu osud nebo náhoda ale příchod Coronaviru přichází přesně ve chvíli, které se všichni báli. Byli jsme v roce 2019 na pokraji recese a čekalo se pouze na její spouštěč. Ten skutečně přišel a reálná ekonomická data potvrzují, že se v Číně zastavil průmysl, služby a dopady na ekonomiku budou značné. Samotný fakt, že jsme měli obrovskou expanzi dluhu a peněz z centrálních bank je o to více děsivý, protože nyní tento dluh bude muset být buď refinancován nebo zaplacen i s úroky. 

V současnosti je ten nejhorší čas, kdy mít úvěr nebo hypotéku. Pokud již někdo dluží a musí splácet je pro něj ta nejhorší doba, jakékoliv zvýšení úrokové sazby v této době nebo dočasný výpadek příjmů může mít za následek neschopnost splácet a upadnutí do insolventnosti. 

Kapitál jako takový bude hledat bezpečné přístavy, akciový trh již zažil tento týden propad ale ten bude pokračovat patrně až do léta. Můžeme očekávat centrální banku v ČR s příchodem a snížením úrokových sazeb, stejně tak se bude chovat FED, ECB a další banky. Budeme svědky velkého stimulu pomocí rozdávání peněz lidem, tisku peněz a snahou aby si lidé brali další půjčky. Bohužel, v současnosti již všichni, kteří půjčku chtěli ji mají a nejsou schopni nabrat si další objem dluhu. 

Pokles turistického ruchu

Nejvíce zasaženým odvětvím bude turismus. Lidé se začnou bát a nebudou chtít cestovat s možností, že budou moci chytit nákazu nebo muset zůstat v karanténě v cizí zemi nebo na lodi. Země, které z turistického ruchu profitovali se musí připravit na velký pokles a vymizení turistů. Společně s tím bude zakázáno shromáždění větších rozměrů a taktéž omezen pohyb osob - lety, cesty, provoz. Vzhledem k měnícímu se globálnímu klimatu, může být tato kombinace pozitivní a pozdržet extrémy, které přijdou po korona viru - vlny veder, tornáda a vzrůstající hladiny moře. 

Realitní trh v ČR

V současnosti jsme překročili vrchol realitního trhu - pokud se Coronavirus nepovede ukončit v dohledné době a neproběhne masivní tisk peněz, realitní trh bude klesat. Minimálně v Praze tomu tak již je. 

Průměrná cena pronájmu v Praze 2018 - 2020

Ceny nemovitostí jsou nadhodnocené o 30 - 40% od reálné hodnoty a jejich stav neodpovídá ceně ani lokalitě. Lidé se to začnou uvědomovat a pokud zjistí, že mohou lépe žít jinde, začnou se poohlížet po jiném bydlení. Společně s tím je tu pokles poptávky po hypotékách - jejich boom, který byl hnán nesmyslně velkou dostupností v letech 2015 - 2018 bude mít nyní korektivní dopady. Ti, kteří si tyto hypotéky vzali na investice musí dnes za každou cenu sehnat pronajímatele, jinak nejsou schopni tyto dluhy uplatit. Stejně tak pokles turistického trhu, ochlazení trhu a Airbnb bude mít za následek uvolnění těchto trhu a zvýšení nabídky s poklesem ceny za pronájem i prodej.

V Praze se to nyní již děje a další města a lokality budou následovat. V současnosti není problém byt koupit ale prodat. Za finační krize již nebude nikdo investovat X milionů do bytu, který se rozpadá a není ani jasno, zda bude mít tuto hodnotu v budoucích letech. Společně s uvolněním stavebnictví a nabídce novostaveb je tu velká konkurence, která přitlačí nabídku na reálnou úroveň z roku 2014. 

25 února, 2020

Smysl současné práce

Baví vás vaše práce? Chodíte do ní rádi a vydělává vám dostatek peněz na živobití?

Po finanční krizi 2008 už moc takových prací nenajdete a vlastně ani nejsou.

Pravdou je, že v současnosti většina práce, kterou lidé dělají je nesmyslá. Je to pouze pozice, kterou společnost vytvořila ale nemá nic společného s produktivitou nebo nějakým reálným smyslem. Většina pracovních míst je dnes obsazena lidmi, kteří jsou už staří a čekají na odchod do důchodu. Firma samotná pro ně nemá využití ale nemůže je propustit, ať už z důvodu odstupného nebo z problémů pro společnost.

Tento model byl zakotven v socialistickém uspořádání státu po druhé světové válce (cca 1940) a obnášel zhruba toto:

- Choďte poctivě do práce celý váš život a pracujte.
- Odvádějte poctivě peníze nám státu a až budete staří, tak se o vás postaráme.
- Budeme vám platit důchod, pečovat o vás sociální péčí a starat se o vaše děti ve škole.

Díky tomu lidé chodili do práce, pracovali a vydělali mnoho peněz, které následně putovaly do státní pokladny a taktéž jejich zaměstnavatelům. Takto to pokračovalo po 80let. Před a po válce tu bylo mnoho zdrojů, které se dali vydrancovat. Populace roku 1950 byla pouhých 2,5 bilonu lidí na celém světě. Nyní je to 7,8 bilonu lidí, což je téměř 3x více. Nikomu už nevadí, že chodit do práce většinou nepřínáší produktivitu, lidé jsou na to zvyklí, protože to viděli u svých rodičů a jim to vycházelo.

V současnosti jsou zdroje, které umožnilo tento "blahobyt" téměř vyčerpané a naší planetě hrozí kolaps. Lidé takto neuvažují. Stále chodí do práce a očekávají, že budou dostávat důchod a že se o ně někdo postará. Svět se změnil. V dnešní době to již tak není a od doby finanční krize 2008 přišlo probuzení a začíná boj o přežití. Není radno v takové době zůstávat sám.
17 února, 2020

Follow the white rabbit

Do you have feeling like something is wrong?
Something is not right and you always felt like that.

There has been lies around us for long time. In shadows are the people, who control and made the world to is current shape. Who are they?

They are old. Very old and afraid of dying. They are weak and they trying to keep this as a secret. No excuse can be made, for what they have done. They broke the promises, they broke the bound, they devastated the land and they did it solely in fear of stand up and say no.

Open your eyes, you will see something monstrous going toward us.

The one who sins is the one who will die. The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. The righteousness of the righteous will be credited to them, and the wickedness of the wicked will be charged against them. 
Ezekiel 18:2029 ledna, 2020

SUSTAINABLE LIFE MANIFESTSUSTAINABLE LIFE MANIFEST


- STAY HEALTHY
- EXERCISE
- HELP OTHERS
- GO OUT IN NATURE
- THROW AWAY YOUR PHONE
- DRINK WATER
- EAT FRUITS AND PLANTS
- DO NOT WATCH PORN 
- LISTEN RADIO
- DRIVE SAFELYCo dělat, aby to nevyšlo

Moje zkušenost s korporátním prostředím mě přiměla, abych napsal toto desatero, které jsem trefně pojmenoval:

"Co dělat, aby to nevyšlo".

 1. Pracujte na více projektech zároveň - ideálně na všech, protože chce být v obraze.
 2. Chraňte informace před ostatními, kteří by vám mohli ukrást vaše know-how.
 3. Mlžte, používejte buzzwordy a mluvte o komplexních systémech, které znáte a již jste je dělali.
 4. Neodpovídejte na emaily, protože jste příliš vytížení.
 5. Slibujte věci, které nemůžete splnit.
 6. Urgujte věci, které jsou potřeba dodat ihned a již včera bylo pozdě.
 7. Plánujte věci, které jsou megalomanské, protože jste přeci optimista.
 8. Neřešte kapacity - všechno lze stihnout, stačí pouze trošku chtít. 
 9. Řešte peníze - na všem lze ušetřit, i malá kapka v moři se počítá.
 10. Začněte politikařit - spolupracujte pouze s vámi loajálními lidmi. 
 11. Reálné plánování nemá smysl - je nutno pokračovat, jinak to nemá smysl. 
 12. Nikdy nezastavujte!! Plnou parou vpřed!
 13. Nechoďte na školení - vždyť už všechno umíte. 
 14. Organizujte meetingy, které nemají smysl - je nutné abyste měli plný kalendář.
 15. Zaplňte si kalendář - ideálně pět schůzek na den.
 16. Házejte odpovědnost na další kolegy, nemůže to zůstat přeci na vás.
 17. Pište dlouhé emaily, ve kterých popisujete problém a zároveň konstatujete, co je potřeba udělat.
 18. Ignorujte kritické signály a incidenty. 
 19. Nikdy nic reálně nedodejte, to je pouze pro slabochy.
 20. Vytvořte si dobře znějící název vaší pozice, čím delší, tím lepší.
 21. Reorganizujte, vytvořte několik struktur, které se navzájem vylučují.
 22. Choďte do práce a 8 hodin denně tam seďte a koukejte do zdi.

Držte si klobouky, máme tu rok 2020

Financial Crash of 2020-Why Disaster's Unavoidable, Why It ...

Máme tu rok 2020 a již jeho začátek se nese v samých pozitivních barvách.

Vezměme to postupně, prvně světové katastrofy:
 • V Číně vypukla epidemie Corona Viru, který již zabil 132 lidí a brzy patrně zachvátí celý svět. 
 • V Austrálii vypukly požáry, které zabily přes 1bilion zvířat a zničily velkou část přírodních ekosystémů.
 • V Turecku bylo zemětřesení, které poranilo 1000 osob a 80 osob usmrtilo.
Následně stav věcí, který je trvalý a blíží se k bodu zlomu:
 • Ledovce na Antarktidě již prokazatelně tají - led je zde nejtenčí za posledních 30 let.
 • V historii měření byly nejteplejší roky 2013, 2014, 2016, 2018, 2019
 • Je 29. ledna a venku je jarní počasí
 • Obezita a zdravotní problémy způsobené sedavým způsobem života jsou hlavními zabijáky.
 • Téměř 30% všech lidí je obézních.
 • Setrvale se snižuje IQ a mnohem více lidí je závislých na internetu, mobilech, televizi a videu.
 • Kolabují základní služby, nikdo nenese za nic zodpovědnost a "digitalizace" je slovo, které se používá ale nikdo jí skutečně nerozumí.
Co z toho predikovat pro tento rok?
 • Tento rok přijde světová ekonomická krize.
 • Začne se zdražovat energie a základní zdroje jako jsou potraviny, voda, doprava.
 • Realitní trh bude klesat nebo stagnovat - již nemá kdo kupovat.
 • Cena ropy, plynu a elektřiny bude růst setrvale.
 • Změní se klima, léto bude velmi horké, přijdou návalové bouřky s kroupami a přívalovými dešti.
 • Po světě začnou konflikty mezi lidmi a státy.
 • Bude oslabena role institucí a států, začnou více dominovat mocenské a korporátní skupiny.
 • Začne se schylovat ke střetu mezi starší a mladší generací.