16 dubna, 2020

Fakta COVID-2019

Stručný přehled:


  • 50% až 80% pozitivních případů je bez příznaků. Mezi skupinou 70 až 79 let je téměř 60% bez příznaků.
  • Medián věku zesnulých ve většině zemí (včetně Itálie) je přes 80 let a pouze kolem 1% zesnulých nemělo předchozí zdravotní diagnózu.
  • Běžný počet úmrtí v USA je přibližně 8000 zesnulých za den, v Německu přibližně 2600 zesnulých za den a v Itálii přibližně 1800 zesnulých za den. Chřipka má na svědomí v USA kolem 80,000 případů smrti, v Německu a Itálii až 25,000 a ve Švýcarsku až 1500 případů smrti za zimu.
  • V ČR je běžný počet úmrtí 315 za den. V této skupině lidé přes 65 let tvoří 278 úmrtí.
  • Doposud zemřelo na Coronavirus 166 lidí, pokud je zde 6000 nakažených, je to méně než 2% a pokud vezmeme, že nakažených je mnohem více ale nebyli diagnostikováni jedná se o menší než 0.8% úmrtnosti. Tedy téměř 98% (99.8%) lidí se zotaví z této nemoci.
  • Média velmi často informují o úmrtích mezi mladými a zdravými pacienty, po bližším prozkoumání jsou to většinou nepravdivé informace. Mnoho z těchto pacientů nezemřelo na Coronavirus ale kvůli dřívější nemoci, kterou měli - například leukemie. 
Coronavirus jako takový není tak smrtelný jako jsou opatření, která jej doprovází. V současné době bude větší dopad mít ekonomický a politický šok, který tato epidemie vyvolala. V České Republice a v Evropě je potřeba nyní začít redukovat strach a nechat lidi opět normálně fungovat nebo se zde vyvovalá masová hysterie, kterou způsobují média a sociální izolace. 

Více informací a zdroje jsou zde: https://swprs.org/fakta-o-covid-19/


Žádné komentáře:

Okomentovat