07 září, 2022

Pojďme shrnout co víme

Dnešním příspěvkem bych rád zrekapitulovat, všechno co jsme se dozvěděli za poslední dva roky, kdy tu probíhá takzvaná “inventura” společnosti, jak to trefně říká Robin Čumpelík na svém kanálu Inovace Republiky.

Vezmu to postupně.

Bod č. 1

Všechno co se stalo od roku 2020 byla jedna obrovská manipulace a lež. Celý COVID, veškeré ty jejich řeči ohledně mrazáků na ulici, očkování a celého hrozného viru byla pouhá psychologická manipulace společnosti. To je dnes všem jasné a není o tom sporu. Existuje nepřeberné množství svědectví, důkazů a i osobních zkušeností. Jednalo se o řízený převrat, podplacení velké části společnosti a převzetí moci.

Bod č. 2

Tyto věci se nedějí sami o sobě. Jejich primárním hnacím motorem je intelektuální společnost, média, informační technologie a taktéž liberálně a sociálně zaměřené skupiny. Samotný rok 2020 byl totiž zapříčiněn bojem mezi demokraty a republikány v Americe. Jednalo se o přímý důsledek zvolení Donalda Trumpa. Co se stalo po zvolení Donalda Trumpa už víme, přestal se brát ohled na pravdu, vědu a dělalo se cokoliv co šlo, pro odstranění špatného vůdce, který musí být zničen. Není to tedy Trump a republikáni ale jsou to demokraté, kteří se chopili moci pomocí totalitárních prvků.

Bod č. 3

Kryptoměny, spekulace a tisknutí peněz. Od nástupu Donalda Trumpa a taktéž od finanční krize roku 2009 začal být finanční systém v krizi. Tuto krizi zapříčinila spekulace a nadměrná financializace. Odpovědí vlád na tyto problémy bylo snížení úrokových sazeb a zaplavení společnosti levnými penězi. Toto mělo ale za následek obrovské množství bublin, koncentraci majetku k již bohatým majitelům, nadhodnocení nemovitostí, zadlužení a obrovský úpadek kvality na úkor běžného obyvatelstva.

Bod č. 4

Všechny body nahoře jsou pouze důsledkem politiky, kdy se upřednostňuje starší věková skupina na úkor mladší, menšina na úkor většiny a naopak jsou použity techniky, které je mají systematicky potírat. Tohle lze vidět například na zhodnocení nemovitostí, exekucích, otevření dluhu pro všechny a nastavení pravidel vždy primárně pro přerozdělování peněz od chudších k již bohatým a primárně ke starší populaci. Tento prvek je snad nejvíce důležitý. Samotné šílenství s změnou klimatu, NGO, transgender a dalšími jsou pouze stínové rozptýlení, protože společnost nesmí diskutovat o tom, že se dostává na okraj a je to kvůli špatnému přerozdělování. Jedná se o sofistikované techniky, které mají rozeštvat společnost a nechat elitu v klidu, aby je nemohla většina napadnout nebo jim ublížit.

Bod č.5

Většina společnosti nechce tyto problémy řešit nebo je vidět. S rozvojem Internetu, chytrých telefonů a dalších komunikačních kanálů se přešlo k tomu, že se společnost musí ubavit a zapomenout na potíže. Jedná se o takzvaný titty-tainment. Tedy o rozptýlení pomocí sexu a levné zábavy.

Abych to již moc nenatahoval, všem je snad již jasné o co se jedná. Je to systém, který byl nastaven ke koncentraci bohatství a nyní vidíme snahy, jak tento systém použít k tomu aby se zakonzervoval a převzal moc formou diktatury oligarchů či nejbohatší vrstvy. K tomu jsou využívány formy mediální komunikace, cenzury médií a další nástroje, které známy z doby komunismu.

Jak se proti tomu tedy bránit?

V první řadě je nutné tyto věci začít pojmenovávat. Já jsem se o to již pokusil dva roky zpátky ve svém příspěvku nazvaném “Co se skutečně děje se světem?” a stále to platí. V něm jsem popisoval tyto čtyři věci, které se dle mého dějí.

  1. Rozpadá se sociální stát

  2. Zpochybňuje se udržitelnost kapitalismu a vidíme důsledky globalizace

  3. Přemíra důvěry v informační technologie a rádoby vědecké postupy

  4. Finanční a ekonomická krize

Taktéž jsem se pokusil nastínit řešení, které je nutné podniknout, abychom se mohli někam dostat. Byly to tyto čtyři věci:

  1. Obnovit spolky, sdružení a rodinné vztahy - lidé se musejí začít setkávat

  2. Obnovit vlastní zodpovědnost za život - stát jsme my ale náš život není řízen státem

  3. Sport, kultura a udržitelnost - je potřeba něco dělat, informační technologie za nás všechno neudělají a musíme myslet na budoucnost

  4. Diskutovat, řešit problémy - v současnosti neexistuje teorie, podle které by se dalo pokračovat a buď můžeme čekat, až USA nebo západní svět s nějakou přijdou nebo sami začít debatovat, která ekonomická teorie by byla nejvhodnější pro nás a naše okolí. 

A to patrně stále platí. Mezi tyto body bych taktéž přidal jedno pravidlo a tím je odšpuntování médií a internetu. Je nutné začít mazat tyto šmejdy z webu a přestat podporovat média, která jsou koupená buď ze zahraničí nebo naší politickou elitou.

Proto mě velmi těší, že se objevila skupina lidí, která to vidí stejně a začala o těchto věcech hlasitě mluvit. Díky moc za ně a hlavně je potřeba je více podporovat a to už pomocí příspěvků na bankovním účtu a nebo sdílením a přiložením ruky k dílu.Žádné komentáře:

Okomentovat